Vesa (kasvitiede)

Vesa on monivuotisen siemenkasvin juuresta, rönsystä tai ilmavarren tyvestä alkuperäisen perusrungon rinnalle tai tilalle kasvava pystyverso.[1] Nimitystä käytetään erityisesti lehtipuiden ja pensaiden yhteydessä.[2] Uusi verso saa alkunsa esimerkiksi varren tyvessä sijaitsevasta leposilmusta tai juuressa olevasta juurisilmusta. Sijaintinsa ja syntytapansa perusteella erilaisista vesoista käytetään seuraavia nimityksiä:[1]

 • Juurivesa on kasvin juuressa olevasta juurisilmusta kasvamaan lähtenyt uusi verso.[3]
 • Kantovesa on kaadetun puun kannosta kasvava vesa.[4]
 • Runkovesa on puun runkoon jälkisilmusta kasvanut verso, joka sijaitsee normaalia katkaisukohtaa korkeammalla.[5]
 • Rönsyvesa on maarönsystä tai pintarönsystä kasvava vesa.[6]
 • Tyvivesa on ilmavarren tyvessä kasvava vesa.[7]
Puistolehmuksen tyvivesoja.
Chilenaraukarian kantovesoja.

Kantokäsittelyllä pyritään estämään lehtipuuvesakon syntymistä levittämällä tuoreen kannon leikkauspintaan torjunta-ainetta. Menetelmällä torjutaan kantojen ja juuriyhteyksien välityksellä terveisiin puihin leviäviä kasvitauteja. Kantoihin ruiskutetaan torjunta-aineliuosta tai sienen itiöseosta, joka kilpailee taudinaiheuttajan kanssa.[8]

Vesalehdiksi kutsutaan juuresta, rönsystä tai varren tyvestä kasvaneen sivuhaaran lehtiä. Yleensä sivuhaara ei kuki sinä kasvukautena.[9]

Vesaaminen tarkoittaa kasvatettavien metsäpuiden, etenkin havupuiden, taimikon kasvua haittaavien vesojen ja siemenestä kasvaneiden lehtipuiden taimien katkomista. Työ suoritetaan vesurin, moottorikäyttöisen raivaussahan tai kemikaalin (vesakkomyrkyn) avulla.[10]

Vesakko on (lehti)puiden vesoista ja usein myös siemenistä kasvavista taimista muodostunut kasvusto.[11]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b Uusi tietosanakirja. Osa 23, palsta 89, hakusana vesa. Helsinki: Tietosanakirja oy, 1966.
 2. Otavan iso tietosanakirja. Osa 9, palsta 1274, hakusana vesa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1965.
 3. Tirri, Rauno et al.: Biologian sanakirja, s. 295. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2001. ISBN 951-1-17618-8.
 4. Iso tietosanakirja. Osa 15, palsta 340, hakusana vesa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1939.
 5. Tuhat tärkeää termiä: Metsäsanasto, s. 85. Metsäkustannus, 2006. ISBN 978-952-5118-92-6.
 6. Hämet-Ahti, Leena et al.: Suomen puu- ja pensaskasvio, s. 267. Helsinki: Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet r.y., 1989. ISBN 952-90103-6-2.
 7. Tirri, Rauno et al.: Biologian sanakirja, s. 737. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2001. ISBN 951-1-17618-8.
 8. Tuhat tärkeää termiä: Metsäsanasto, s. 26. Metsäkustannus, 2006. ISBN 978-952-5118-92-6.
 9. Hämet-Ahti, Leena et al.: Suomen puu- ja pensaskasvio, s. 268. Helsinki: Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet r.y., 1989. ISBN 952-90103-6-2.
 10. Otavan iso tietosanakirja. Osa 9, palsta 1274, hakusana vesaaminen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1965.
 11. Uusi tietosanakirja. Osa 23, palsta 90, hakusana vesakko. Helsinki: Tietosanakirja oy, 1966.