Veroäyri on Suomen kunnallisverotuksessa aikaisemmin käytetty verotettavan tulon yksikkö. Verotettavat tulot laskettiin vero­äyreinä siten, että yhden markan tulo vastasi yhtä vero­äyriä.[1]. Veroäyrin hinta osoitti, kuinka paljon kunnallis­veroa oli maksettava kutakin vero­äyriä kohti, ja se ilmoitettiin penneinä. Ennen vuoden 1963 rahan­uudistusta yksi vero­äyri vastasi 100 markan (vanhan markan) tuloa, ja vero­äyrin hinta ilmoitettiin markkoina.[2] Vaikka veroäyrin hinta siis ilmoitettiin markkoina tai myöhemmin penneinä, se tarkoitti itse asiassa prosenttilukua, jonka mukainen osuus tuloista meni kunnallis­veroon.

Nykyisessä, vuonna 1995 vahvistetussa kunta­laissa ei enää käytetä termiä vero­äyri, vaan sen sijasta puhutaan kunnallis­vero­prosentista.[3] Lopullisesti käsite vero­äyri poistettiin lain­säädännöstä, kun vero­lakeja vuoden 2002 alussa uudistettiin euroon siirtymisen vuoksi.[4][5]

Lähteet muokkaa

  1. Tuloverolaki (1535/1992), 130 § (alkuperäisversio, ei tässä muodossa enää voimassa) Finlex. Viitattu 12.10.2011.
  2. Nykysuomen sanakirja, 3. osa (S-Ö), 11. painos, s. 452, art. Veroäyri. Suomalaisen kirjallisuuden seura, WSOY, 1989 (1. painos 1950-luvulla). ISBN 951-0-09107-3.
  3. Kuntalaki (365/1995), 66 § Finlex. Viitattu 12.10.2011.
  4. Asiakirja HE 91/2001, Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (perustelujen kohta 2.5. Veroäyrin käsitteestä luopuminen) Eduskunta. Viitattu 12.10.2011.
  5. Laki tuloverolain muuttamisesta (896/2001) Finlex. Viitattu 12.10.2011.