Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin logo.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti oli vuosina 1992–2012 toiminut Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälinen tukiyksikkö, joka perustettiin Neuvostoliittoinstituutin seuraajaksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Instituutin tehtävä oli parantaa Euroopan maiden keskinäistä ymmärrystä edistämällä monenkeskistä kulttuuriyhteistyötä EU-maiden sekä Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän välillä. Instituutti toimi kulttuurin ja taiteen kentässä kotimaassa sekä lähialueilla luoden kansainvälisiä verkostoja ja toimien tiedonvälittäjänä. Instituutille tärkeitä lähialueita olivat EU ja Pohjoisen ulottuvuuden alue sekä itäslaavilainen kulttuuripiiri.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia edeltänyt Neuvostoliittoinstituutti perustettiin vuonna 1947 edistämään kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä Suomen ja silloisen Neuvostoliiton välillä. Uuden instituutin tehtävät säädettiin asetuksella vuonna 2001:[1]

  • harjoittaa Venäjää ja Itä-Eurooppaa koskevaa sivistyksellistä yhteistyötä sekä tukea siihen liittyvää tutkimusta;
  • tukea Venäjältä ja Itä-Euroopasta Suomeen muuttaneiden kieltä ja kulttuuria;
  • ylläpitää kirjastoa ja siihen liittyvää tietopalvelua;
  • harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tarjota asiantuntijapalveluja toimialallaan;
  • pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin toimijoihin ja edistää muutoin yhteistyötä toimialallaan.

Instituutti tarjosi tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluita luovien alojen toimijoille ja osallistuu kotimaisiin monikulttuurisiin hankkeisiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kulttuuripalvelujen vahvistamiseksi. Lisäksi instituutti osallistui kulttuurin lähialueyhteistyöhön sekä EU:n, Venäjän ja Itä-Euroopan väliseen kulttuuriyhteistyöhön ja toimeenpani pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuushankkeita luovien alojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Instituutti ylläpiti myös Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kulttuuriin ja yhteiskuntaan erikoistunutta kirjastoa. Instituutin tehtävät vaihtelivat kulttuurisuhteiden keskusvirastosta kulttuurivaihdon ja kielistipendien koordinoimiseen.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti muutti vuonna 1993 Eirasta Tilastokeskuksen entisiin tiloihin Annankadulle (myöh. Antinkatu 1).

Instituutin lakkauttamisesta ja sen toimintojen liittämisestä muihin virastoihin ja laitoksiin keskusteltiin runsaasti varsinkin 2000-luvulla mm. erilaisissa työryhmissä. Esimerkiksi vuoden 2007 valtion talousarvioesityksessä sille myönnettiin määrärahat vain puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen se oli määrä lakkauttaa. Eduskunta kuitenkin hylkäsi esityksen. Vuonna 2008 instituutin toiminta linjattiin uudelleen. Viimein vuoden 2012 lopussa se asiaa pohtineen työryhmän esityksestä lakkautettiin ja sen toiminnot, lähinnä venäjänkielinen kirjasto siirrettiin perustetulle Cultura-säätiölle [2]. Samalla kirjastopalvelut muuttivat Espoon Leppävaaran Sello-keskukseen.

Instituutin johtajana toimivat ensin Valdemar Melanko ja sitten Kirsti Sutinen.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Valtioneuvoston asetus Venäjän- ja Itä-Euroopan instituutista 1100/2001 Finlex-lakitietokanta. Viitattu 28.10.2008.
  2. Cultura-säätiön säädekirja allekirjoitettiin Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 23-10-2012

Aiheesta muuallaMuokkaa