Varusmestari

sotilasarvo ja tehtävä Ruotsin armeijassa

Varusmestari (ruots. rustmästare) oli Ruotsin kuningaskunnan armeijassa perusyksikön huollosta huolehtivan vääpelin lähin apulainen. Hänen tehtävänään oli jakaa muonaa ja ammuksia sekä valvoa ruoanvalmistusta.lähde?

Varusmestari on ollut Ruotsin kuningaskunnan armeijassa sotilasarvo, mutta se on voinut olla myös sodanaikainen tehtävä, joka on voitu antaa reservikomppanioissa vänrikillekin.lähde?