Vanha metsä

suositellun hakkuuajan ylittänyt metsä
Vasemmalla luonnontilaista vanhaa- ja oikealla istutettua talousmetsää. Puiden kaatuessa vanhaan metsään pääsee valoa, jolloin syntyy uutta kasvillisuutta.

Vanha metsä on metsä, joka on ohittanut suositellun hakkuuajan.[1] PEFC-sertifioinnin yhteydessä on määritelty vanhan metsän kriteerit. Kriteereitä on neljä, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta metsää voi kutsua puustoltaan vanhaksi metsäksi.

1) Ikä; Etelä-Suomessa keski-ikä vähintään 160 vuotta ja Pohjois-Suomessa vähintään 200 vuotta.

2) Puusto; Puusto on muodostunut erikokoisista puista tai koostuu useasta latvuskerroksesta ja puulajista taikka on myöhäisen sukkessiovaiheen kuusikko.

3) Aiempi käsittely; Puustoa ei ole käsitelty harsinta-, kasvatus- eikä väljennyshakkuin 60 vuoteen. Aiemmat harsinta-, kasvatus- tai väljennyshakkuut eivät ole muuttaneet metsän luontaisia rakennepiirteitä eikä hakkuiden jäljiltä esiinny kantoja enempää kuin 20 kpl/ hehtaari.

4) Lahopuu; Puustossa on vanhoja lehtipuita sekä lisäksi lahopuita, keloja ja maapuuta Etelä-Suomessa vähintään 15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään 20 % puuston tilavuudesta.

Vanhojen metsien ominaispiirteet säilytetään jättämällä metsikkö metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle. Vanhoissa metsissä on paljon lahopuuta ja päällyskasveja ja ne lähenevät päätemetsävaihetta.[1]

Käsite ”vanha metsä” tarkoitti alun perin luonnontilaista metsää, jota ei ole koskaan hakattu ja jossa ei ole koskaan kaskettu eikä laidunnettu.[2] Nykyään sellaista metsää kutsutaan yleensä aarniometsäksi. Väärinkäsityksiä syntyy, kun käsitettä ”vanha metsä” käytetään yhä joskus alkuperäisessä merkityksessään tai muussa tarkoituksessa virheellisesti.

LähteetMuokkaa

  1. a b Lahti, Kimmo & Rönkä, Antti: Biologia: Ympäristöekologia, s. 203. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-29702-X.
  2. Kuusela, Kullervo: Kullervo Kuusela johtavalle populaatiotutkijalle. Maaseudun Tulevaisuus, 9.9.1999. Artikkelin verkkoversio.

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • Vanhojen metsien suojelu Ympäristöministeriö
  • Petri Keto-Tokoi, Timo Kuuluvainen. Suomalainen aarniometsä. Maahenki 2010.