Avaa päävalikko

Valtuustoryhmä on yhden tai useamman kunnanvaltuutetun muodostama ryhmä kunnanvaltuustossa. Laki ei velvoita valtuutettua kuulumaan valtuustoryhmään. Kunta voi tukea valtuustoryhmien toimintaa taloudellisesti, ja mikäli kunta tekee näin, tuki on eriteltävä kunnan tilinpäätöksessä valtuustoryhmittäin.[1] On tavallista, että kunnat antavat valtuustoryhmien käyttöön tietojärjestelmiä ja tiloja, koska tämän on katsottu kuuluvan kunnan toimialaan.[2]

Kuntavaaleissa valtuustoon valitut puolueet muodostavat yleensä omat valtuustoryhmänsä. On myös mahdollista, että puolueet muodostavat yhteisen valtuustoryhmän parantaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan. Valtuustoryhmä voi tehdä esimerkiksi ryhmäaloitteita (kaikkien ryhmään kuuluvien allekirjoittama valtuustoaloite) sekä ryhmäpuheenvuoroja. Ryhmäpuheenvuoroja voidaan pitää merkittävissä poliittisissa kysymyksissä, ja mikäli useampi valtuustoryhmä pyytää ryhmäpuheenvuoroa samassa kysymyksessä, valtuuston puheenjohtaja myöntää puheenvuorot yleensä ryhmien suuruusjärjestyksessä.lähde?

LähteetMuokkaa

  1. 410/2015. Kuntalaki (19 §) Finlex. Viitattu 6.10.2018.
  2. HE 8/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (1.3. Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen) Finlex. Viitattu 6.10.2018.