Ilmianto tarkoittaa sitä, että joku henkilö antaa ilmi viranomaiselle jonkun toisen henkilön epäillyn väärinkäytöksen. Termi liittyy erityisesti rikosilmoituksen tekemiseen poliisille. Poliisilla on velvollisuus vastaanottaa kaikki ilmiannot ja tutkia ne asiaankuuluvalla vakavuudella. Ilmiannon teko poliisille tarkoittaa tutkintapyyntöä eli rikosilmoitusta, joka laaditaan ilmiantajan kertoman perusteella.

Esitutkinnan eli rikostutkinnan käynnistämistä varten poliisi tarvitsee mahdollisimman tarkan kuvauksen siitä, mitä on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia. Asianosaisia ovat asianomistaja ja rikoksesta epäilty henkilö/henkilöt. Rikosilmoituksen jättämisen jälkeen käynnistetään esitutkinta, jossa tutkitaan onko rikos tapahtunut ja esitutkinnan pohjalta laaditaan tutkintapöytäkirja. Asianomistajarikoksia poliisi ei tutki ellei asianomistaja vaadi rangaistusta. Poliisitutkija voi keskeyttää esitutkinnan varhaisessa vaiheessa tai tutkintapöytäkirjan valmistuttua. Vaikka valmistunut tutkintapöytäkirja toimitettaisiin syyttäjälle, syyttäjä voi jättää syyttämättä.

Tahallinen väärien tietojen antaminen on rangaistava teko. Väärä ilmianto on rikos (15 luku 6 §). Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Kelan etuuksien väärinkäytösepäilyt ilmoitetaan ensimmäisenä Kelan vakuutuspiiriin. Kelan vakuutuspiirissä kaikki väärinkäytösepäilyt tutkitaan, ja monet saatetaan havaita aiheettomiksi tai niistä ei löydetä tarpeeksi näyttöä.

Kartelli paljastetaan tekemällä ilmianto kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Aiheesta muualla

muokkaa