Uupumus

elimellinen tai psyykkinen tila, joka liittyy henkistä tai fyysistä voimattomuutta ja väsymyksen tunnetta

Uupumus on elimellinen tai psyykkinen tila, johon liittyy henkistä tai fyysistä voimattomuutta ja väsymyksen tunnetta. Uupumus jaetaan perifeeriseen, sentraaliseen ja kognitiiviseen. Perifeerisellä uupumuksella tarkoitetaan sitä, että lihas ei kykene ylläpitämään lihassupistusta, mikä johtaa lihasväsymiseen. Sentraalista uupumista luonnehditaan kokemuksenomaiseksi yleisluonteiseksi väsymykseksi. Kognitiivisella uupumuksella tarkoitetaan joko ajatustoimintojen väsymistä tai kognitiivisen suorituksen heikkenemistä pitkäaikaisessa tehtävässä.[1]

Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan työuupumuksesta kärsivien ihmisten aivojen tarkkaavaisuuteen ja muistiprosessointiin liittyvä aktivaatio on epänormaalia.[2]

Uupumuksen luokitteluMuokkaa

Uupumus voidaan jakaa kolmeen luokkaan:lähde?

  • Jatkuva väsymys, joka yleensä poistuu normaalin viikonlopun tai vuosiloman aikana
  • Väsymyksen tunne, jota loma ei enää kykene poistamaan. Loman jälkeen joutuu palaamaan töihin puolikuntoisena ja elämä tuntuu olevan pelkkää raahustamista päivästä toiseen
  • Syvä uupumus, loppuun palaminen, burn-out, joka tekee henkilöstä työkyvyttömän. Tila on niin vakava, vaikea ja monikerroksinen, että siitä on käytännössä mahdotonta tervehtyä omin päin

SyytMuokkaa

Psyykkinen uupumus voi johtua siitä, että ihminen kokee omat kykynsä riittämättömiksi suhteessa oman elämäntilanteen, muiden ihmisten tai hänen itsensä itselleen asettamiin vaatimuksiin[3]. Fyysinen uupumus johtuu tyypillisesti sairaudesta tai liian kuormittavasta fyysisestä ponnistelusta.

Uupumuksen hoitoMuokkaa

Uupumus poistuu tai lievittyy usein levolla tai loman aikana. Uupumusta ei luokitella itsenäiseksi sairaudeksi, vaan liian kuormittavien olosuhteiden tai jonkin sairauden aiheuttamaksi oireeksi. Uupumuksen perusteella on mahdollista saada sairauslomaa, mutta Kela ei kuitenkaan maksa sairauspäivärahaa pelkän uupumuksen perusteella kirjoitetun sairausloman perusteella. Jos työperäinen uupumus ei parane levolla tai uusiutuu pian levon jälkeen, työnantajan on pyrittävä muokkaamaan työolosuhteita siten, että työn kuormittavuus vähenee.lähde?

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Joppe Pöyry, Ilkka Korhonen: Liikunnan ohjauksessa huomioitavat asiat MS-potilaan näkökulmasta. Opinnäytetyö, Fysioterapia. Mikkelin ammattikorkeakoulu 2012. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40884/Korhonen_Ilkka-Poyry_Joppe.pdf;jsessionid=07F43E58224A916B20ECCDF74B270BED?sequence=1
  2. Virolainen, Aaro: Työterveyslaitos: Työuupuneen aivot sulkevat häiriöääniä pois Savonsanomat.fi. 17.3.2016. Viitattu 27.3.2016.
  3. Uupumus Hoitonetti.fi. Arkistoitu 6.4.2016. Viitattu 3.4.2016.