Uupumus

elimellinen tai psyykkinen tila, johon liittyy henkistä tai fyysistä voimattomuutta ja väsymyksen tunnetta

Uupumus on elimellinen tai psyykkinen tila, johon liittyy henkistä tai fyysistä voimattomuutta ja väsymyksen tunnetta.

MS-tautipotilailla uupumus jaetaan perifeeriseen, sentraaliseen ja kognitiiviseen. Perifeerisellä uupumuksella tarkoitetaan sitä, että lihas ei kykene ylläpitämään lihassupistusta, mikä johtaa lihasväsymiseen. Sentraalista uupumista luonnehditaan kokemuksenomaiseksi yleisluonteiseksi väsymykseksi. Kognitiivisella uupumuksella tarkoitetaan joko ajatustoimintojen väsymistä tai kognitiivisen suorituksen heikkenemistä pitkäaikaisessa tehtävässä.[1]

Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan työuupumuksesta kärsivien ihmisten aivojen tarkkaavaisuuteen ja muistiprosessointiin liittyvä aktivaatio on epänormaalia.[2]

Syyt muokkaa

Psyykkinen uupumus voi johtua siitä, että ihminen kokee omat kykynsä riittämättömiksi suhteessa oman elämäntilanteen, muiden ihmisten tai hänen itsensä itselleen asettamiin vaatimuksiin.[3] Fyysinen uupumus johtuu tyypillisesti sairaudesta tai liian kuormittavasta fyysisestä ponnistelusta.


Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Joppe Pöyry, Ilkka Korhonen: Liikunnan ohjauksessa huomioitavat asiat MS-potilaan näkökulmasta. Opinnäytetyö, Fysioterapia. Mikkelin ammattikorkeakoulu 2012. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40884/Korhonen_Ilkka-Poyry_Joppe.pdf;jsessionid=07F43E58224A916B20ECCDF74B270BED?sequence=1
  2. Virolainen, Aaro: Työterveyslaitos: Työuupuneen aivot sulkevat häiriöääniä pois Savonsanomat.fi. 17.3.2016. Viitattu 27.3.2016.
  3. Uupumus Hoitonetti.fi. Arkistoitu 6.4.2016. Viitattu 3.4.2016.