Utopistinen sosialismi

sosialistinen yhteiskuntateoria

Utopistinen sosialismi eli utopiasosialismi on teollisen vallankumouksen myötä syntynyt ajatussuuntaus.[1]

Sana utopia tulee Thomas Moren (1478–1535) kirjoittamasta teoksesta Utopia (1516)[2]. Sana utopia on kreikkaa ja merkitsee suomeksi ”paikka ei missään”. Tommaso Campanella (1568–1639) kirjoitti teoksen Aurinkokaupunki (1602).[3]. Näissä ihanneyhteiskuntien kuvauksissa korostettiin yhteisomistusta, mikä liittää ne sosialististen utopioiden sarjaan.[4] 1800-luvun alkupuolella esiintyivät kuuluisat utopistisosialistit, ranskalaiset Henri de Saint-Simon, Charles Fourier ja Étienne Cabet sekä brittiläinen Robert Owen.[4] Owen toteutti aatteitaan omassa tehtaassaan. Myöhemmin hän järjesti New Harmony -nimisen utopiayhteisön kokeilun Yhdysvalloissa.[4] Termin utopiasosialismi esittelivät Karl Marx ja Friedrich Engels Kommunistisen puolueen manifestissa.[5] Engels käytti Marxin teoriasta nimitystä tieteellinen sosialismi.[6]

UtopistisosialistejaMuokkaa

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Peltoniemi, Teuvo: Historian suuret utopiayhteisöt (2008). Päivitetty versio liiteluvusta teoksessa: Peltoniemi, Teuvo: Kohti parempaa maailmaa: Suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta nykypäivään. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08551-4.

ViitteetMuokkaa

  1. Peltoniemi 2008
  2. More, Thomas: Utopia. (De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia, 1516.) Suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Marja Itkonen-Kaila. 5. painos (1. painos 1971). Laatukirjat. Helsinki: WSOY, 1998. ISBN 951-0-16890-4.
  3. Campanella, Tommaso: Aurinkokaupunki (La città del Sole, 1602), teoksessa Lahtinen, Mikko (toim.): Matkoja utopiaan. Suomentaneet Pia Mänttäri, Topi Makkonen, Petri Koikkalainen ja Tuukka Tomperi. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-058-9.
  4. a b c Peltoniemi 2008.
  5. Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. (Manifest der kommunistischen Partei, 1848.) Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Johdanto: Eric Hobsbawm. Johdanto englanninkielisestä teoksesta The communist manifesto: A modern edition, 1998. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-016-3.
  6. Engels, Friedrich: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi. 2., tarkistettu painos (1. painos 1950). Suomennoksen tarkistanut ja korjannut Tuure Lehén. Työväenliikkeen tietokirjoja. Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1970.

Aiheesta muuallaMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Utopiasosialistit. Suomennokset Timo Hännikäinen ym. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-43-1.