Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on tuomioistuinta muistuttava lainkäyttöelin Suomessa. Se toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena esimerkiksi työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.[1] Lautakunta käsittelee seuraaviin lakeihin liittyviä muutoksenhakuasioita:

  • työttömyysturvalaki (1290/2002); Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen päätökset
  • laki aikuiskoulutustuesta (1276/2000); aikuiskoulutustukea koskevat päätökset ja ennakkopäätökset
  • laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998); työttömyysvakuutusrahaston päätökset
  • palkkaturvalaki (866/1998); palkkaturvapäätökset
  • merimiesten palkkaturvalaki (1108/2000); palkkaturvapäätökset
  • vuorotteluvapaalaki (1305/2002); vuorottelukorvausta koskevat Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan päätökset

Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan valtion varoista ja hallinnollisesti se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. Valtioneuvosto määrää viideksi vuodeksi kerrallaan lautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet, jotka kaikki toimivat tuomarin vastuulla, ja heidän on vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus. Osan jäsenistä tulee olla lakimiehiä, osan laillistettuja lääkäreitä ja osan työttömyysturva-asioihin perehtyneitä henkilöitä.[1]

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan nykyinen nimi otettiin käyttöön vuoden 2007 alussa. Sitä ennen siitä käytettiinn nimeä työttömyysturvalautakunta.[2]

LähteetMuokkaa

  1. a b Työttömyysturvalaki.
  2. Hallituksen esitys HE 182/2006.

Aiheesta muuallaMuokkaa