Työsuojeluhallitus

Työsuojeluhallitus oli vuosina 19731993 Tampereella toiminut, aluksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sittemmin työministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtävänä oli johtaa, valvoa ja hoitaa työsuojeluhallintoa. Työsuojeluhallituksen lakkauttamisen yhteydessä sen tehtävät siirrettiin työministeriön alaisiin työsuojelupiirien työsuojelutoimistoihin. Vuonna 1997 työsuojelu siirrettiin jälleen sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen.[1] Työsuojeluhallituksen pääjohtajana toimi koko viraston toimikauden Jaakko Riikonen (1930–2006), joka oli Suomen kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liiton entinen puheenjohtaja.[2]

Osastot ja johto muokkaa

Työsuojeluhallituksessa oli neljä osastoa: kehitysosasto, valvontaosasto, tuotevalvontaosasto ja hallinto-osasto. Toimintaa johti seitsemän jäsenen johtokunta, johon kuului pääjohtajan ja ministeriön virkamiehen lisäksi ammattiyhdistysliikkeen edustajia.[3]

Historia muokkaa

 
Työsuojeluhallitus sai toimitilat Tampereelle vuonna 1980 valmistuneesta valtion virastotalosta eli Hippostalosta.[4]

Työsuojeluhallituksella ja vuonna 1974 voimaan astuneella työsuojelun valvontalailla on ollut keskeinen merkitys suomalaiselle työsuojelulle. Aikaisemmasta ammattientarkastajiin perustuneesta järjestelmästä luovuttiin, ja työsuojeluhallituksesta tuli työsuojelun keskeinen valvova viranomainen. Työsuojeluhallinnon tukena toimivat keskusviraston kanssa samanaikaisesti perustetut, silloisen lääninjaon mukaiset työsuojelupiirit.[5] Laki mahdollisti työpaikkatason työsuojeluorganisaatiot, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt. Suomen ajauduttua lamaan 1990-luvun taitteessa irtisanomiset, konkurssit ja muut työnsaantiin liittyneet huolenaiheet antoivat aivan uutta sisältöä termille työturvallisuus.

Aluksi hyvin tärkeänä pidetyn työsuojeluhallituksen rooli väheni vuosien mittaan. Kun kaikki yhteistyötahot olivat Helsingissä, jäi virasto vähitellen enemmän tai vähemmän sivuun asioista. Myös pääjohtajan työ siirtyi yhä enemmän Tampereelta Helsingin sivupisteeseen.[6]

Työsuojeluhallitus lakkautettiin maaliskuussa 1993 ja sen toiminnot siirrettiin työministeriöön ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistoihin ja sittemmin sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lähteet muokkaa

  1. CD Facta 2005. Elektroninen tietosanakirja. CD-ROM levyke.
  2. Kuisma, Risto (2006). Internet bloki. [1] (Arkistoitu – Internet Archive).
  3. Finlex. Asetus työsuojeluhallinnosta. 486/1991.
  4. Pyykkö, Laura & Mutka, Harri: Hippostalo, Tampere: rakennetun ympäristön inventointi (PDF) s. 5–6, 8. Tampere: Ramboll, 2015. Viitattu 3.11.2019.
  5. Kirjatyö. 2003. [2] (Arkistoitu – Internet Archive).
  6. mt. Kuisma R.