Tuotteen elinkaari tarkoittaa esineen, ohjelmiston tai muun vastaavan käyttöaikaa tuotteena. Tuotteen elinkaari alkaa jo esisuunnitteluvaiheessa, tuotteelle asetettavia vaatimuksia kartoitettaessa ja tuotteen ominaisuuksia määriteltäessä. Ominaisuuksien määrittelyn jälkeen suunnitteluvaiheessa tuote muokkaantuu yleensä useiden iteratiivisten suunnittelusyklien ja mahdollisten prototyyppivaiheiden aikana. Suunnitteluvaiheen jälkeen tuote siirtyy tuotantoon ja valmistuu käyttäjille käytettäväksi. Käytön aikana sitä huolletaan ja parannellaan vikoja korjaamalla sekä uusia ominaisuuksia lisäämällä. Tuotteen elinkaaren viimeinen vaihe on tuotteen poistuminen käytöstä joko jätteeksi tai kierrätykseen.

Työkaluksi yhdistämään eri vaiheiden toimintoja ja hallintaa on kehitetty erityisiä tietokoneohjelmia, niin sanottuja PLM-järjestelmiä (engl. PLM - Product lifecycle management, tuotteen elinkaaren hallinta).

Tuotteen elinkaarelle voidaan myös laskea kokonaiskustannukset, elinkaarikustannus, ja tutkia eri vaiheiden osuutta niistä.

Tuotteen paras käyttöikä on sen elinkaaren keskivaiheen osa ja hiukan sen jälkeinen osa. Silloin vikoja on vähiten, toiminnallisuus hyvä ja käyttökelpoisuus parhaimmillaan. Tuotteen lisäksi elinkaarta ajatellaan myös yksittäisen laitteen elinkaarena.

Tuottajan näkökulmasta tuotteen elinkaari on se aika, joka alkaa tuotteen esisuunnitteluvaiheesta ja päättyy tuotteen tuotannon sekä teollisen tai kaupallisen tuen loputtua. Tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä arvioi tuotetta sen hyödyllisyyttä ja kustannustehokkuutta elinjaksoa hallitsemalla.

Katso myös muokkaa