Tukahduttava vaikutus

Tukahduttava vaikutus, hyytävä vaikutus tai pelotevaikutus on oikeudellisia tai hallinnollisia toimenpiteitä, joilla on mielipiteenilmaisua rajoittavia vaikutuksia.[1][2][3] Esteet voivat tulla julkiselta ja/tai yksityiseltä taholta ja niillä pyritään rajoittamaan sananvapautta[3]. Ilmiö tekee hallaa toimittajien, älymystön ja aktivistien tekemälle työlle[1]. Esimerkiksi epämääräiseksi europarlamentissa mielletty ehdotus "julkisen yllytyksen terrorismiin" kriminalisoimiseksi tulkittiin sananvapautta tukahduttavaksi vähintään yhden europarlamentaarikon taholta[4]. Myös muilla elämän osa-alueilla esiintyy tukahduttavaa vaikutusta. Muun muassa perusoikeusvirasto totesi homoseksuaalisuuden edistämisen tai levittämisen kieltämisen lamaannuttavan vapaata ilmaisua ja keskustelua.[5]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Rehn, Olli: Puheenvuorot (Sitaatti: "Oikeudenkäynneillä on hyytävä vaikutus, ja ne tekevät hallaa toimittajien, älymystön ja aktivistien suorittamalle tärkeälle työlle. Olen toistuvasti todennut olevani huolissani tästä asiasta, ja totesin sen viimeksi viime viikolla ulkoministeri Gülille. Olen suoraan sanoen melkoisen väsynyt toistamaan itseäni loputtomasti, mutta aion jatkaa sitä toimikauteni loppuun, ellei puutetta korjata. En osaa edes kuvitella sellaista Euroopan unionin jäsenvaltiota, jossa ei noudateta sananvapauden kaltaista perusperiaatetta. Turkin on nyt aika muuttaa rikoslain rajoittavat artiklat ja saattaa ne tosiasiallisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisiksi.") 26.9.2006. Strasbourg: Euroopan parlamentti. Viitattu 5.6.2018.
  2. Scheinin, Martin: Ulkoasiainvaliokunnalle: 2. Ihmisoikeusarvioinnin lähtökohdista – tutkimushanke SURVEILLE (PDF) (Sivu 2, sitaatti: ”Tiedustelun välillisiä vaikutuksia muihin ihmisoikeuksiin on kuvattu mm. termillä tukahduttava vaikutus (chilling effect), millä tarkoitetaan ihmisten näennäisesti vapaaehtoista luopumista joidenkin ihmisoikeuksina suojattujen asioiden tekemisestä.”) 7.5.2018. Firenze: Eduskunta. Viitattu 6.6.2018.
  3. a b Euroopan parlamentti: Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (Sitaatti 1: "v) tuomitaan hallituksen määräämä sensuuri, joka koskee verkkosivuilta etsittävissä olevaa sisältöä, erityisesti silloin, kun rajoituksilla voi olla tukahduttava vaikutus poliittiseen mielipiteenilmaisuun," ja sitaatti 2: "w) kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että sananvapauteen ei kohdisteta mielivaltaisia rajoituksia julkiselta ja/tai yksityiseltä taholta, ja välttämään kaikkia oikeudellisia tai hallinnollisia toimenpiteitä, joilla voi olla tukahduttava vaikutus yksilöiden mielipiteenilmaisun kaikkiin näkökohtiin,") europarl.europa.eu. 26.3.2009. Strasbourg. Viitattu 5.6.2018.
  4. Ludford, Sarah: Puheenvuorot: 4. Terrorismin torjunta – Henkilötietojen suoja (keskustelu) (Sitaatti: "Epämääräisen käsitteen, "julkisen yllytyksen terrorismiin", kriminalisointi uhkaa johtaa sananvapauden rajoittamiseen, vaikka meillä jo voimassa oleva taivuttamista koskeva rikos on jo täysin riittävä.") 23.9.2008. Bryssel: Euroopan parlamentti. Viitattu 6.6.2018.
  5. Ludford, Sarah: Puheenvuorot: 18. Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (keskustelu) (Sitaatti: "Homoseksuaalisuuden edistämisen tai levittämisen kieltäminen vaikuttaisi todennäköisesti lamaannuttavasti vapaaseen ilmaisuun ja keskusteluihin, kuten perusoikeusvirasto on todennut. Yhdyn Sophie in ’t Veldin kehotukseen laatia eurooppalainen etenemissuunnitelma homofobian ja syrjinnän torjumiseksi ja kehotan kaikkia tämän parlamentin jäseniä puoluerajoihin katsomatta yhdistämään voimansa kaikkien ihmisoikeuksien puolustamiseksi.") 18.1.2011. Strasbourg: Euroopan parlamentti. Viitattu 6.6.2018.