Kotouttaminen ja vieraannuttaminen (käännöstiede) - Muut kielet