Ero sivun ”Ajatushautomo” versioiden välillä

573 merkkiä lisätty ,  4 kuukautta sitten
→‎Suomalaisia ajatushautomoita: Täydennän listaa ja merkitsen sitoutumisen.
(Hylättiin viimeinen tekstimuutos ja palautettiin versio 17784338, jonka on tehnyt 82.0.202.179: OKM mielsi itsemäärittelystä poiketen ajatuspajaksi vielä 2019 rahanjaossa. Eipä poisteta vielä.)
(→‎Suomalaisia ajatushautomoita: Täydennän listaa ja merkitsen sitoutumisen.)
 
=== Suomessa ===
Suomessa on valtion, elinkeinoelämän ja säätiöiden tuella sekä projektirahoituksella toimivia ajatushautomoita. [[Elinkeinoelämän valtuuskunta]] (Eva) edus­taa nä­ky­väs­ti yri­tys­maail­man maail­man­ku­vaa elin­kei­no­elä­män ra­hoil­la. Suo­men kak­si­kie­lis­tä kult­tuu­ria puo­lus­ta­va [[Magma (ajatushautomo)|Mag­ma]] toi­mii ruot­sin­kie­lis­ten sää­tiöi­den tuen tur­vin, ja ihmisnä­kö­kul­maa ko­ros­ta­va [[Demos Helsinki|Demos Helsinki]] on va­kiin­nut­ta­nut paik­kan­sa it­se hank­ki­mal­laan pro­jek­ti­ra­hoi­tuk­sel­la.<ref name=hs>{{Verkkoviite|Osoite=http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Ajatushautomoiden+idea+on+h%C3%A4m%C3%A4rtym%C3%A4ss%C3%A4/a1338688536077|Nimeke=Pääkirjoitus: Ajatushautomoiden idea on hämärtymässä|Julkaisu=HS.fi|Ajankohta=4.6.2012|Viitattu=29.1.2014}}</ref>
 
Suomessa valtio ryhtyi tukemaan ajatushautomoita vuonna 2005, minkä jälkeen puolueet alkoivat perustaa niitä. Valtion tuen määrä on pysynyt 500 000 eurossa. Ai­na­kaan tä­hän men­nes­sä ajatushautomoista valtion tuella toimivat ja puolueita lähellä olevat ei­vät ole täyt­tä­neet nii­hin koh­dis­tu­nei­ta odo­tuk­sia. Vaik­ka useis­sa aja­tus­hau­to­mois­sa on teh­ty aa­te­poh­jal­ta pon­nis­ta­vaa tut­ki­mus- ja sel­vi­tys­työ­tä, koot­tu jul­kai­su­ja ja jär­jes­tet­ty kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, hau­to­mois­ta ei ole tul­lut ylei­sen yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun moot­to­rei­ta. Aja­tus­hau­to­moi­den jul­kai­sut ja ti­lai­suu­det ylit­tä­vät jos­kus uu­tis­kyn­nyk­sen ja he­rät­tä­vät toi­si­naan yleis­tä kiin­nos­tus­ta, mut­ta en­si­si­jai­ses­ti ne pu­hut­te­le­vat oman puo­lueen ak­tii­ve­ja.<ref name=hs/>
====Suomalaisia ajatushautomoita====
* Aaltoes
*Agenda (RKP)<ref name=":0">{{Verkkoviite|osoite=https://yle.fi/uutiset/3-11076716|nimeke=Puolueiden ajatushautomot ovat saamassa uuden kilpailijan – keskusta hakee rahoitusta ajatuspaja Alkiolle|julkaisu=Yle Uutiset|viitattu=2019-11-19|ietf-kielikoodi=fi}}</ref>
* [[e2 Tutkimus]]
*Ajatushautomo Kompassi (kristilliset)<ref name=":0" />
* [[Demos Helsinki]]
* [[Elisabeth Rehn Bank of Ideas]]
* [[e2 Tutkimus]] (alkujaan keskustalainen ajatushautomo, sittemmin pyrkinyt tutkimuslaitokseksi)<ref name=":0" />
* [[Kalevi Sorsa -säätiö]]
* [[Elisabeth Rehn Bank of Ideas]]
* [[Kalevi Sorsa -säätiö]] (SDP)<ref name=":0" />
* [[Libera-säätiö]]
* [[SaferGlobe]]
* [[Suomen Perusta]] (perussuomalaiset)<ref name=":0" />
* [[Suomen Toivo]] (kokoomus)<ref name=":0" />
* [[Vasemmistofoorumi]] (vasemmistoliitto)<ref name=":0" />
*Visio (vihreät)<ref name=":0" />
 
==Lähteet==