Toimiala

samankaltaisia tuotteita tai palveluja tuottavien yritysten joukko

Toimiala on taloudellista toimintaa harjoittavan yrityksen tai ammatinharjoittajan pääasiallisen toiminnan perusteella määräytyvä elinkeinoluokka.[1][2] Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan perusteella.[3] Luokittelussa yritystoiminta ryhmitellään elinkeinohaaroihin ja nämä edelleen yhä pienempiin alaryhmiin. Toimiala voi määräytyä esimerkiksi tuotevalikoiman, tuotannon tai tuotteiden jakelutien perusteella. Toimialana voi olla vaikka metalliteollisuus, vähittäiskauppa tai koulutus.[1][2] Luokittelussa pääasiallinen toiminta tarkoittaa työalaa, joka tuottaa suurimman taloudellisen arvonlisäyksen. Rahallisen arvon lisääntyminen voi tällöin olla vähemmänkin kuin puolet koko toiminnan tuottamasta arvonlisäyksestä.

Toimialaluokitus muokkaa

Toimialat luetellaan toimialaluokituksessa. Suomessa Tilastokeskus käyttää kansallista Toimialaluokitus 2008 -nimistä luokkajakoa, jonka lyhenne on TOL 2008. Silloin kun taloudellisen toiminnan harjoittaja on monitoimialainen, luokittelusta tulee usein mutkikas. Näin käy varsinkin silloin, kun toimintoja on enemmän kuin kaksi, ne kuuluvat kahta useampaan toimialaluokkaan eikä minkään toiminnan arvo ylitä puolta arvonlisäyksen kokonaismäärästä.

Käytöstä poistuneen TOL 2002:n pohjana oli EU:n virallinen toimialaluokitus NACE 2002 (Classification of Economic Activities in the European Community). Kansainvälinen luokitus on ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities). Pohjois-Amerikassa on käytössä NAICS (North American Industry Classification System).

Lähteet muokkaa

  1. a b Suomalainen tietosanakirja, Weilin+Göös 1989–1993, ISBN 951-35-4644-6, hakusana toimiala.
  2. a b Spectrum,WSOY 1976–1983, ISBN 951-0-07239-7, hakusana taloustilastot, osa 12, sivu 11.
  3. Tilastokeskuksen määritelmät.

Aiheesta muualla muokkaa