Tietokonetekniikka

tietokoneiden yleisrakennetta ja sen eri osajärjestelmien teknologioita tutkiva tieteenala

Tietokonetekniikka tutkii tietokoneiden yleisrakennetta ja sen eri osajärjestelmien teknologioita, kuten suorittimia, keskusmuistia, massamuisteja, syöttö- ja tulostuslaitteita, tietoliikenne-elektroniikkaa ja eri oheislaitteita. Se kuuluu osana tietotekniikkaan.

Yliopistoissa keskitytään tietokoneen toimintaperiaatteisiin ja tietokonetekniikka liitetään usein digitaalitekniikkaan, jolloin keskitytään piirien ja digitaalijärjestelmien suunnitteluun. Keskiasteen oppilaitoksissa tietokonetekniikka on käytännönläheisempää.

Katso myös Muokkaa