The Origin and Development of the Moral Ideas

The Origin and Development of the Moral Ideas on suomalaisen sosiologin Edvard Westermarckin pääteos, moraalin evoluutioteoreettista taustaa käsittelevä sosiaaliantropologinen ja filosofinen yleisesitys, joka ilmestyi kahdessa osassa englanniksi vuosina 1906 ja 1908. Sen ensimmäinen osa on suomennettu nimellä Moraalin synty ja kehitys. Teos on yksi tieteenalansa klassikkoja, vaikka sen sisältöä pidetään nykyään vanhentuneena. Westermarck oli ensimmäinen laajoja kenttätutkimuksia tehnyt sosiaaliantropologi, joka vietti muun muassa vuosia tutkimustyössä Marokossa.[1]

Teoksen kansi.

The Origin and Development of the Moral Ideas on yleisesitys moraalikäsitysten historiasta ja alkuperästä. Sen pääaineistona ovat sosiaaliantropologiset tutkimustiedot ja konkreettisia esimerkkejä on runsaasti, mutta teoksen ote on enemmän moraalifilosofinen kuin Westermarckin aiemmissa teoksissa.[2] Teos sisältää perusteellisimman esityksen Westermarckin eettisen relativismin teoriasta, jonka mukaan moraali on aina yksilöllistä ja suhteellista eikä yleispäteviä moraalisääntöjä voi olla olemassa. Ympäristön antamat palkinnot (hyväksyntä) ja rangaistukset (paheksunta) määräävät sen, minkälaisia tekoja yksilö oppii pitämään hyvinä tai pahoina.[1][3] Moraalin pohjana ovat niin sanotut korvauksen tunteet (retributive emotions), jotka ovat kehittyneet biologisten vaistojen pohjalta.[2] Siveelliset arvostelmat ovat merkityksellisiä vain kunkin yhteisön omaksumien sääntöjen piirissä, ja yhteisön säännöt taas kehittyvät evoluution kautta sellaisiksi, että ne parhaiten tukevat yhteisön olemassaoloa.[3] Ihmiskunnan rationaalisuuden kehittyessä siveelliset tunteet ovat alkaneet kohdistua yhä enemmän tekojen motiiveihin itse ulkoisten tekojen sijasta.[2]

Teoksen lähtökohtana olevaa vertailevaa metodia on myöhemmin arvosteltu, koska Westermarckin katsottiin tehneen liian rohkeita johtopäätöksiä pelkästään vertailemalla irrallisia detaljitietoja eri kulttuurien ja kansojen tavoista. Aikalaisista muun muassa Émile Durkheim kritisoi teosta tästä. Myöhemmin vertaileva metodi onkin hylätty sosiaaliantropologisessa tutkimuksessa.[2]

Englanniksi julkaistu The Origin and Development of the Moral Ideas käännettiin välittömästi saksaksi, pian ruotsiksi ja vuosina 1928–1929 myös ranskaksi. Sitä ei ole koskaan suomennettu kokonaan. Emerik Olsoni ryhtyi suomentamaan ensimmäistä osaa ruotsin kielestä vuonna 1916, mutta sai vuoteen 1920 mennessä käännettyä vain 13 ensimmäistä lukua. WSOY julkaisi Olsonin suomennoksen vuonna 1933 nimellä Moraalin synty ja kehitys I: Siveelliset yleiskäsitteet.[1]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c Joel Kuortti & Jukka-Pekka Pietiäinen: 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa – Abckiriasta Mustaan orkideaan, s. 53–55. Paasilinna, Helsinki 2014.
  2. a b c d Olli Lagerspetz: Westermarck, Edvard (Arkistoitu – Internet Archive) Filosofia.fi. Viitattu 29.1.2019.
  3. a b Jouko Aho: Westermarck, Edvard (1862 - 1939) Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (maksullinen). 2.10.1998 (päivitetty 7.6.2018). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Aiheesta muualla

muokkaa