Test Act

sarja katolisten valtaa rajoittavia lakeja Iso-Britanniassa 1600–1800-luvuilla

Test Act on nimitys joukolle Englannissa, Skotlannissa ja Irlannissa aikanaan voimassa olleita lakeja, joiden oli tarkoitus estää katolilaisia pääsemästä julkisiin virkoihin. Tunnetuin oli Englannissa vuosina 1673–1829 voimassa ollut Test Act. Laki vaati julkiseen virkaan nimitettävää henkilöä antamaan vakuutuksen, joka vahvisti hänen uskonnollisen suuntauksensa. Test Act kumottiin osana katolilaisten emansipaatiota.

Englannissa säädettiin uskonpuhdistuksen jälkeen aluksi tiukkoja lakeja, jotka määräsivät rankaisemaan automaattisesti kaikkia, jotka eivät vahvistaneet tunnustavansa virallista anglikaanista uskoa, eikä erillistä virkakieltoa tämän vuoksi tarvittu. Tilanne kuitenkin muuttui, kun suvaitsevampi ilmapiiri mahdollisti 1600-luvulla katolilaisille ja protestanttisten herätysliikkeiden kannattajille avoimen uskonnonharjoituksen. Anglikaaninen enemmistö halusi nyt estää näiltä ryhmiltä julkisiin virkoihin pääsyn. Ensimmäinen rajoituslaki säädettiin vuonna 1661 ja se koski aluksi vain kaupunkien hallintoa, mutta vuoden 1673 Test Act laajensi sen koskemaan kaikkia julkisia virkoja. Lain mukaan julkiseen virkaan pääsy edellytti ehtoollisen vastaanottamista Englannin kirkon menojen mukaisesti.[1] Laki pakotti voimaan astuessaan muun muassa kuningas Kaarle II:n veljen, katoliseksi kääntyneen Yorkin herttua Jaakon luopumaan laivaston päällikkyydestä. Se ei kuitenkaan estänyt Jaakkoa nousemasta kuninkaaksi veljensä kuoleman jälkeen vuonna 1685.

Skotlannissa vastaava laki oli säädetty välittömästi uskonpuhdistuksen jälkeen vuonna 1567. Irlantiin käytäntö tuotiin Englannista vuonna 1704, ja vuodesta 1782 Englantia koskevat Test Act -lait sekä pakolliset uskollisuudenvalat olivat sellaisinaan voimassa myös Irlannissa.[1]

1700-luvun kuluessa lain vaatimista uskon ”testauksista” alettiin vähitellen laistaa protestanttisten herätyssuuntausten edustajien kohdalla, mutta katolilaisten osalta kielto pysyi ehdottomana. Vaatimus virkaan nimitettävän uskonnollisen suuntauksen tutkimisesta poistettiin laista lopulta vuonna 1828 ja seuraavana vuonna säädettiin laki katolilaisten emansipaatiosta, joka kielsi kaikki muutkin vastaavat rajoitukset. Alkuperäiset Test Act -lait kumottiin tosin Englannissa vasta 1860- ja 1870-luvuilla. Irlannissa käytäntö kiellettiin 1871 ja Skotlannissa vasta 1889.[1]

Lähteet muokkaa

  1. a b c test act (englanniksi) Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Viitattu 22.1.2014.