Teknetium-99m (99mTc) on lyhytikäinen teknetium-99:n nuklidi-isomeeri ja se on isotooppitutkimuksissa yleisimmin käytetty radioisotooppi. Sen puoliintumisaika on lyhyt (6 tuntia), ja sen lähettämä 140 kiloelektronivoltin gammasäteily sopii hyvin gammakameralla tehtäviin mittauksiin. 99mTc on metastabiili nuklidi ja sen emonuklidi on molybdeeni-99 (99Mo). 99mTc tuotetaan generaattorin avulla, jossa 99Mo hajoaa ß-hajoamisella 99mTc:ksi.

99mTc-|radiolääkkeet valmistetaan yleensä kelatoimalla ne lääkeaineeseen, joka kuljettaa sen vaadittuun paikkaan. Esimerkiksi aivojen verenkierron gammakuvauksessa 99mTc on kelatoitu eksametatsiimin (C13H28N4O2) eli heksametyylipropyleeniamiinioksiimiin (HMPAO) kanssa. Tc-HMPAO (C13H25N4O3Tc) pystyy ylittämään veri-aivoesteen ja virtaamaan aivojen verisuonten läpi.

Aiheesta muualla

muokkaa