Hypermedialaboratorio (TTY)

Hypermedialaboratorio on Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus-, opetus ja palveluyksikkö, joka on erikoistunut hypermediaan. Siellä tutkitaan ja kehitetään monitieteisesti verkkopohjaisia oppimisympäristöjä, digitaalista sisällöntuotantoa, simulaattoripohjaista opiskelua sekä verkkopalveluiden arviointimenetelmiä. Lisäksi Hypermedialaboratorio vastaa hypermedian pää- ja sivuaineopetuksesta TTY:llä.

TutkimusMuokkaa

Hypermedialaboratorio tekee tutkimus- ja kehitystyötä myös yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyöprojekteissa kehitetään käyttäjän tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja, joissa hyödynnetään informaatioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa. Yhteistyöprojektien tiimeihin kootaan monitieteistä osaamista. Hypermedialaboratorion monitieteisessä tutkijaryhmässä on mm. hypermedian, käytettävyyden, kasvatus-, tietojenkäsittely- ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita.

AsiantuntijaverkostotMuokkaa

Hypermedialaboratorio osallistuu mm. PEG-verkoston, Suomen Design for All (DfA) -verkoston sekä European Design for All e-Accessibility Network (EdeAN) -verkoston toimintaan. Lisäksi Hypermedialaboratorio toimii aktiivisesti kansallisessa Oppimisympäristöjen tutkijakoulussa, Tampereen eOppimisen klusterissa ja Suomen Virtuaaliyliopistossa.

KoulutusMuokkaa

Hypermedialaboratorio vastaa hypermedian opetuksesta TTY:llä. Sivu- ja pääaineen valinnaiset opintojaksot tarjoavat mahdollisuuden opintojen painottamiseen joko rakenteisen tiedonhallinnan teknisen toteutuksen tai hypermediaprojektin yleisen suunnittelun ja hallinnan suuntaan. Hypermedialaboratorio järjestää myös tilauskoulutusta ja erikoistumisopintoja.

Aiheesta muuallaMuokkaa