Tampereen nuorisovaltuusto

Tampereen nuorisovaltuusto (ruots. Tammerfors ungdomsfullmäktige; engl. The youth council of Tampere) on vuonna 1998 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton kuntalain 26 § edellyttämä[1] Tampereen kaupungin vaikuttamistoimielin, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan.[2] Kaupunginhallitus asettaa Nuorisovaltuuston vaalituloksen perusteella. Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita kaupunginvaltuustolle ja muille toimielimille tärkeinä pitämistään asioista. Nuorisovaltuusto järjestää myös säännöllisin väliajoin tapahtumia nuorille.

Tampereen nuorisovaltuusto
Tampereen nuorisovaltuuston logon uusi versio.svg
Perustettu 1998
Toimiala Kaupungin vaikuttamistoimielin
Kotipaikka Tampere, Suomi
Puheenjohtaja Kiia Koukku
Hallitus (2020)

Arttu Vuori, 1. vpj

Antti Järvelä, 2. vpj

Leo Boström, 3. vpj

Maria Markkula, sihteeri

Aada Aho

Inka Pekkola

Mitra Jaferi

Rafael Majaharju
Jäsenmäärä 36 (ei rajoitettu)
Nuva.svg

Nuorisovaltuustolla on kaksi läsnäolo- ja puheoikeuden omaavaa edustajaa kuudessa kaupungin lautakunnassa, sekä Tampereen kaupunginvaltuustossa.[3]

Nuorisovaltuuston toimintaan voivat tulla mukaan kaikki 12–22-vuotiaat nuoret. Kokoukset ovat avoimia ja jäseneksi pääsee käymällä kahdessa Nuorisovaltuuston kokouksessa. Nuorisovaltuuston hallitus valitaan kahden kalenterivuoden välein kaupunginlaajuisilla vaaleilla enemmistövaalitapaa käyttäen. Äänioikeutettuja ovat kaikki 12-22 vuotiaat Tampereella asuvat ja/tai opiskelevat nuoret. Ensimmäiset koko kaupungin vaalit järjestetään syksyllä 2020.

Nuorisovaltuuston ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, Suurkokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin.[2]Suurkokoukseen voi tulla päättämään ja vaikuttamaan Nuorisovaltuuston tärkeimpiin ja suurimpiin linjauksiin jos asuu tai opiskelee Tampereella.

Nuorisovaltuusto järjestää kaksi kertaa vuodessa seminaarin, kevät- ja syysseminaarin. Tampereen koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten välisen tapaamisen, jossa on tarjolla koulutusta, paneelikeskustelua ja ajankohtaisten asioiden käsittelyä.

ToimintaMuokkaa

VaalitMuokkaa

Hallitus valitaan kaupunginlaajuisilla vaaleilla kahden vuoden välein. Vaaleissa rahan käyttö on kielletty. Jos väärinkäytöksiä havaitaan, voidaan ehdokas sulkea vaalista. Ehdokkaaksi voi asettua jos on jo nuorisovaltuuston jäsen tai omaa muuta vastaavaa kokemusta vaikuttamisesta. Äänestää voi Tampereen kaikissa yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisokeskuksissa. Ensimmäiset kaupunginlaajuiset vaalit järjestetään syksyllä 2020.

HallitusMuokkaa

Valitaan kahden vuoden kaudelle kaupunginlaajuisilla vaaleilla enemmistövaalitapaa käyttäen. Kausi 2020 on poikkeus. Hallitus on yhdeksänhenkinen sisältäen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa, sihteerin ja neljä muuta hallituksen jäsentä. Jokaisella hallituslaisella on vastuurooli, jonka toimialueen asioista hän vastaa. Hallitus on ensisijaisesti vastuussa Nuorisovaltuuston toiminnasta.

ValtuustoMuokkaa

Kaikki tamperelaiset nuoret voivat osallistua päätöksentekoon seuraamalla ja osallistumalla Nuorisovaltuuston kokouksiin. Kahteen kokoukseen osallistumalla pääsee äänivaltaiseksi nuorisovaltuutetuksi. Kausi on myös jäsenistöllä kahden kalenterivuoden mittainen. Jäsenen pitää uusia jäsenyytensä järjestäytymiskokouksessa kauden vaihtuessa. Heillä on kokouksissa yhtäläinen ääni-, läsnäolo- ja puheoikeus kuten hallituksellakin.

SuurkokousMuokkaa

Ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa koolle kutsuttu suurkokous. Suurkokoukseen voi tulla vaikuttamaan ja keskustelemaan Nuorisovaltuuston linjoihin kaikki Tampereella asuvat ja/tai opiskelevat nuoret. Suurkokouksessa voi jättää aloitteita Nuorisovaltuuston tai kaupungin toimintaan liittyen. [4]

 
Tampereen nuorisovaltuuston suurkokous käynnissä Tampereen keskusvirastotalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa lokakuussa 2015.

TyöryhmätMuokkaa

Nuorisovaltuusto voi perustaa työryhmiä joidenkin asioiden eteenpäin viemiseen tai toteutukseen. Työryhmillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa vaan kaikki työryhmissä esitetyt ja ideoidut asiat pitää hyväksyä Nuorisovaltuuston kokouksessa.

VastuualueetMuokkaa

Nuorisovaltuusto on jakautunut sisäisesti neljään eri vastuualueeseen, jotka ovat valtuuston alaisia pysyviä toimielimiä, niillä on itsenäistä päätösvaltaa omia toimialojaan koskevissa asioissa. Varapuheenjohtajat johtavat vastuualueiden työskentelyä. Lukuunottamatta hallintoa, jolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa sekä sitä johtaa nuoriso-ohjaaja. Jokainen hallituksen jäsen saa yhdestä vastuualueesta vastuuroolin ja vastaa tietyn toimialan asioista. Puheenjohtaja on ainoa hallituksen jäsen, joka ei kuulu mihinkään vastuualueeseen. Kuka tahansa voi tulla mukaan vastuualueiden toimintaan.

Edunvalvonnan vastuualueMuokkaa

Edunvalvonnan vastuualueeseen kuuluvat tavoite- ja hankevastaava sekä vaikuttamistapahtuma- ja vaalivastaava. Tavoite- ja hankevastaava pitää yllä Nuorisovaltuuston aloitteita ja tavoitteita sekä hankkeita ja edistää niiden etenemistä eteenpäin. Vaikuttamistapahtuma- ja vaalivastaava on päävastuussa vuosittaisen vaikuttamistapahtuman ja Nuorisovaltuuston vaalien järjestämisestä.

Edunvalvonta 2020
Vastuurooli Vastuuhenkilö
Tavoite- ja hankevastaava Leo Bostöm
Vaikuttamistapahtuma- ja vaalivastaava Inka Pekkola
Tapahtumien vastuualueMuokkaa

Tapahtumien vastuualueeseen kuuluvat koulunkäynti-, suurkokous- ja seminaarivastaava sekä virkistysvastaava. Koulunkäynti-, suurkokous- ja seminaarivastaava on päävastuussa Nuorisovaltuuston koulukäyntien, kevään ja syksyn suurkokouksien sekä Kevät- ja Syysseminaarien järjestämisestä. Virkistysvastaava on päävastuussa Nuorisovaltuuston hupitapahtumien järjestämisestä sekä Nuorisovaltuuston sisäisestä virkistystoiminnasta.

Tapahtumat 2020
Vastuurooli Vastuuhenkilö
Virkistysvastaava Antti Järvelä
Koulunkäynti-, suurkokous- ja seminaarivastaava Mitra Jaferi
Viestinnän vastuualueMuokkaa

Viestinnän vastuualueeseen kuuluvat some- ja kampanjavastaava sekä yhteistyövastaava. Some- ja kampanjavastaava on päävastuussa Nuorisovaltuuston markkinoinnista sosiaalisessa mediassa ja kampanjoiden kehittämisestä. Yhteistyövastaava on päävastuussa Nuorisovaltuuston suhteista paikallisiin järjestöihin, kouluihin ja muihin nuorisovaltuustoihin.

Viestintä 2020
Vastuurooli Vastuuhenkilö
Some- ja kampanjavastaava Arttu Vuori
Yhteistyövastaava Aada Aho
Hallinnon vastuualueMuokkaa

Hallinnon vastuualueeseen kuuluvat sihteeri sekä jäsenistövastaava. Sihteerin tehtävä on laatia Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat ja pitää huolta muista Nuorisovaltuuston kirjallisista dokumenteista hallituksen päätösten mukaisesti. Jäsenistövastaava seuraa Nuorisovaltuuston jäsenten velvollisuuksien täyttämistä ja osallistumista toimintaan. Hän ottaa yhteyttä jäseniin, jos otaksuu jäsenillä olevan hankaluuksia täyttää velvollisuutensa. Jäsenistövastaava on vaitiolovelvollinen, mutta henkilökohtaiset asiat voi osoittaa Nuorisovaltuuston nuoriso-ohjaajalle.

Hallinto 2020
Vastuurooli Vastuuhenkilö
Sihteeri Maria Markkula
Jäsenistövastaava Rafael Majaharju

LautakunnatMuokkaa

Tampereen nuorisovaltuustolla on edustuspaikat kaikissa kaupungin lautakunnissa, sekä kaupunginvaltuustossa lukuunottamatta tarkastus- ja keskusvaalilautakuntia. Edustajat valitaan vaaleilla Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa. Jokaiseen lautakuntaan valitaan kaksi edustajaa.

Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajat 2020
Lautakunnat ja kaupunginvaltuusto Edustaja Edustaja
Kaupunginvaltuusto Kiia Koukku Maria Markkula
Sosiaali- ja terveyslautakunta Aada Aho Mitra Jaferi
Sivistys- ja kulttuurilautakunta Eveliina Oksa Lotta Forsstöm
Elinvoima- ja osaamislautakunta Arttu Vuori Lotta Liuhamo
Yhdyskuntalautakunta Kiia Koukku Antti Järvelä
Asunto- ja kiinteistölautakunta Juho Mäenpää Pablo Gonzalez Torres
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Hannes Karjalainen Leo Boström

HistoriaMuokkaa

Nuorisovaltuuston perustaminenMuokkaa

Vuonna 1997 kesäkuun 4. päivä valtuutettu Pia Viitanen teki valtuustoaloitteen, joka koski nuorisovaltuuston perustamista Tampereelle. Hän perusteli aloitetta mm. näin: ”Nuorisovaltuustojen kautta lisätään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Niiden kautta saadaan myös nuorten omat näkemykset kanavoitua mukaan päätöksentekoon.” Nuorisovaltuuston ensimmäiseksi toimikaudeksi ehdotettiin vuotta 1998. Pitkällisen pohdinnan ja käsittelyn jälkeen Tampereella päädyttiin kuitenkin perustamaan nuorisovaltuuston sijasta nuorten avoin keskustelufoorumi. Ensimmäisen kerran nuoria kutsuttiin osallistumaan foorumin toimintaan syksyllä 1998. Osallistuminen oli kuitenkin vähäistä ja toiminta pääsi kunnolla käyntiin vasta loppusyksystä 1999. Nuorisovaltuusto on kehittynyt historiansa aikana lähinnä tapahtumien järjestäjästä nuorten omaksi vaikuttamiskanavaksi Tampereen kaupungin päätöksentekoon.[4]

2000-lukuMuokkaa

 
Tampereen nuorisofoorumi

Vuoden 2001 syksyllä ryhdyttiin toimimaan hallituksessa ja toimikunnissa. Toimikuntia olivat tiedotus-, koulu- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimikunta. Näiden lisäksi toimi tapahtumaryhmä, joka huolehti musiikkitapahtumista.[5]

Nuorisofoorumi teki kaupungille aloitteita mm. bänditilojen lisäämiseksi, nuorisokahvilan saamiseksi Tampereelle sekä läsnäolo- ja puheoikeuden saamiseksi lautakuntiin.[6]

Tampereella aloitettiin lautakuntakokeilu syksyllä 2004, jolloin Nuorisofoorumin ja Tampereen Lasten Parlamentin (TLP) edustajat pääsivät osallistumaan läsnäolo- ja puheoikeudella kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä koulutuslautakunnan kokouksiin. Lautakuntakokeilu koettiin onnistuneeksi ja hyödylliseksi, joten sitä päätettiin jatkaa silloisen Nuorisofoorumin osalta. Aluksi lautakunta-kausi kesti puoli vuotta mutta se korvattiin vuoden mittaisella kaudella, jotta edustajat voisivat paremmin perehtyä lautakuntien toimintaan.

 
Tampereen nuorisofoorumin logo

Nuorisovaltuuston käyttäessä vielä Nuorisofoorumi-nimeä hallitus korvasi toimikunnat valiokunnilla helpottaakseen toimintaansa. Nuorisoyhteysvaliokunnan, jonka tehtäviin kuului yhteyden säilyttäminen Tampereen nuoriin muun muassa octafoorumin avulla sekä yhteysvaliokunnan, joka vastasi Nuorisofoorumin toiminnasta tiedottamisesta ja piti yhteyttä muun muassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon.[2]

2010-lukuMuokkaa

Vaikuttamisryhmän virallinen nimi oli 19. toukokuuta 2015 asti Tampereen nuorisofoorumi (lyhenne TNF), jolloin Nuorisofoorumin Suurkokous hyväksyi hallituksen esityksen nimimuutoksesta Tampereen nuorisovaltuustoksi (TNV). Vakiintuneeksi lyhenteeksi on kuitenkin muodostunut (nuva)

Valiokunnista luovuttiin toukokuun 2015 suurkokouksessa, ja ne korvattiin kolmella, hallituksen toimintakauden mittaisella tiimillä. Jokaista tiimiä johtaa joko hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja. Tiimit vastaavat oman erikoistumisalueensa toiminnasta varainhallintaa lukuun ottamatta. Tiimejä olivat edunvalvonta, tapahtumat ja viestintä.

Hallituksen toimikausi oli koulun lukuvuoden mittainen vuoden 2016 kevään suurkokoukseen asti, jolloin kevään suurkokouksessa kauden pituudeksi määriteltiin yksi kalenterivuosi alkaen tammikuusta kestäen joulukuuhun. Vuoden 2016-2017 poikkeuskausi kesti 1,5 vuotta.

Vuoden 2018 syksyn Suurkokouksessa hyväksyttiin nuorisovaltuustolle uusi toimintamalli. Hyväksytyssä toimintamallissa nuorisovaltuuston jäseneksi pääsee käymällä kahdessa kokouksessa ja yhdeksän (9) henkilön hallitus valitaan kaupunginlaajuisilla vaaleilla kahden kalenterivuoden välein. Toimintamallin voimaantuloa lykättiin kuitenkin vuodella tullen voimaan vasta vuoden 2020 alusta. Uuden toimintamallin pohjana oli uudistettu johtosääntö.

Ennen toimintamalliuudistusta Nuorisovaltuuston hallitus valittiin Suurkokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä. Hallitus koostui ennen uudistusta 21 jäsenestä ja 5 varajäsenestä. Kausi 2019 oli viimeinen vanhan toimintamallin kokoonpanolla toimiva hallitus.

 
Tampereen nuorisofoorumin päivitetty logo

Uuden johtosäännön takia Nuorisovaltuuston termistö muuttui. Ennen hallituksella tarkoitettiin kaikkia Nuorisovaltuuston jäseniä, mutta uudessa toimintamallissa hallitus johtaa Nuorisovaltuuston toimintaa.

Viimeiset Suurkokouksessa järjestetyt henkilövaalit toimitettiin vuoden 2019 marraskuun Suurkokouksessa. Siellä valittiin uuden toimintamallin mukaiset vastuuhenkilöt vuodelle 2020. Uuden toimintamallin ensimmäiseen hallitukseen valittiin Kiia Koukku, Arttu Vuori, Antti Järvelä, Leo Boström, Aada Aho, Rafael Majaharju, Maria Markkula, Mitra Jaferi ja Inka Pekkola. Kyseisessä Suurkokouksessa oli mahdollista liittyä Nuorisovaltuuston jäseneksi. Suurkokous oli myös viimeinen, jossa äänivaltaisina edustajina olivat Tampereen kaupungin oppilaitosten oppilas- tai opiskelijakuntien hallitusten asettamat edustajat.

2020-lukuMuokkaa

Uuden toimintamallin myötä hallituksen kokoa supistettiin yhdeksään henkilöön, varajäsenistä luovuttiin ja muutettiin hallituksen valintatapa. Vuodesta 2021 eteenpäin hallitus valitaan kaupungin laajuisilla vaaleilla kahden vuoden välein. Nuorisovaltuuston kausi on jatkossa kahden kalenterivuoden mittainen.

Uudistetulla toimintamallilla Nuorisovaltuuston jäseneksi pääsee osallistumalla kahteen Nuorisovaltuuston kokoukseen. Jäsenet valitsevat järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajat hallituksen jäsenistä. Nuorisovaltuuston- ja hallituksen jäsenillä on Nuorisovaltuuston kokouksissa yhtäläinen ääni-, läsnäolo- ja puheoikeus.

2020 Nuorisovaltuusto järjestää ensimmäiset kaupunginlaajuiset hallitusvaalit. Äänestys tapahtuu yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä nuorisokeskuksilla. 2020 keväällä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden aikana Nuorisovaltuusto järjestää kaiken toimintansa etänä. Vuonna 2020 Nuorisovaltuusto yrittää saada oman edustuksensa kaupunginhallitukseen, valtuustoaloiteoikeuden kaupunginvaltuustoon sekä varaedustajat kaupunginvaltuustoon sekä kaikkiin lautakuntiin.

Puheenjohtajat
Toimikausi Puheenjohtaja
1999-2001 Pasi Hakkarainen
2002 Terhi Holkeri
2003-2005 Hanna Koskela*
2005-2006 Jari Majlund
2006-2007 Iida-Maria Hakanen
2007-2008 Raido Roomets
2008-2009 Heidi Brand
2009 Laura Salonen**
2009-2010 Tiina Koljonen
2010-2011 Anna-Kaisa Välilä
2011-2012 Marjo-Reetta Kaul
2012-2013 Mira Lindholm***
2013 Heini Nurminen
2013-2014 Jesse Kosonen
2014-2015 Mikael Lehtonen
2015-2016 Islam Al-Nassar
2016-2017 Jone Korpi****
2018 Tytti Halttu
2019 Hannes Karjalainen
2020 Kiia Koukku

*Kausi 2004-2005 oli poikkeuskausi, joka kesti poikkeuksellisesti 1,5 vuotta. Kauden pituus vaihtui kalenterivuodesta koulun lukuvuoden mittaiseen.

**Laura Salonen erosi tehtävästään Nuorisofoorumin kokouksessa 14.9.2009, hänen tilalleen vt. puheenjohtajaksi tuli hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Koljonen syksyn Suurkokoukseen 19.11.2009 saakka, jolloin hänet valittiin varsinaiseksi puheenjohtajaksi kevään 2010 Suurkokoukseen saakka.

***Mira Lindholm erosi tehtävästään Nuorisofoorumin kokouksessa 16.1.2013, hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen pääsihteeri Heini Nurminen kauden loppuun saakka.

****Kausi 2016-2017 oli poikkeuskausi, joka kesti poikkeuksellisesti 1,5 vuotta. Kauden pituus vaihtui koulun lukuvuodesta kalenterivuoden mittaiseen.

KokoonpanotMuokkaa

Hallitukset
Toimikausi Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja 3. varapuheenjohtaja Muut hallituksen jäsenet
2020- Kiia Koukku Arttu Vuori Antti Järvelä Leo Boström Aada Aho

Rafael Majaharju

Maria Markkula

Mitra Jaferi

Inka Pekkola

Aiheesta muuallaMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Suomen valtio: Kuntalaki 26 § Oikeusministeriö. Viitattu 12.4.2020.
  2. a b c view/3387/727/ Tampereen Nuorisovaltuuson johtosääntö (PDF) drive.google.com. Viitattu 20.12.2019.
  3. Tampereen nuorisovaltuusto Nuorten Tampere. Tampereen kaupungin nuorisopalvelut. Viitattu 19.312.2019.
  4. a b raportti nuorisofoorumin toiminnasta 2012. Tiina nurminen.
  5. Nuorisofoorumi uni-miskolc.hu. Viitattu 21.12.2019.
  6. Valtioneuvoston raportti julkaisut.valtioneuvosto.fi. Viitattu 21.12.2019.