Tammisaaren metsäkoulu

Tammisaaren metsäkoulu on aiemmin Suomessa toiminut metsäkoulu eli oppilaitos, joka antoi opetusta metsätalouden alalla.

Toiminta 1930-luvun Suomessa muokkaa

Tammisaaren metsäkoulun tarkoituksena oli antaa metsätalousopetusta metsänomistajille ja sellaisille itsenäisesti työskenteleville nuorille miehille, jotka halusivat antautua metsäalalle.[L 1]

Koulu oli metsähallituksen ohjauksen ja valvonnan alainen, ja se oli sijoitettu valtion omistamaan taloon Tammisaaren kaupungissa. Se toimi vuosittain syyskuun 1. päivästä toukokuun 1. päivään. Koulun johtaja oli samalla Tammisaaren hoitoalueen metsänhoitaja.[1]

Oppilasvalinta muokkaa

Oppilaita, joiden tuli olla 18–30 vuoden ikäisiä, otettiin otettiin vuosittain vähintään 12 ja enintään 20. Omakätiset hakemukset oli jätettävä koulun johtajalle viimeistään kuukautta ennen syyslukukauden alkamista, ja niihin oli liitettävä seuraavat asiakirjat:[1]

mainetodistus;
 lääkärintodistus, josta selviää, että hakijalla on terve ruumiinrakenne, hyvä näkö ja kuulo sekä että hän on vapaa tarttuvista taudeista;
 todistus siitä, että hakija kouluun päästessään on vapaa toisen palveluksesta, sekä jos hän on alaikäinen, vanhempien tai holhoojan antama lupa koulun käyntiin;
 päästötodistus yläkansakoulusta tai todistus siitä, että hakijalla on vastaava tietomäärä;
 todistus hakijan toiminnasta kahtena edellisenä vuonna;
 todistus vuoden (tai poikkeustapauksessa metsähallituksen suostumuksella kuuden kuukauden) metsänhoitoharjoittelusta metsähallituksen hyväksymällä harjoittelutilalla.

Lähteet muokkaa

  1. a b Hakkila, Esko (toim.): ”Tammisaaren metsäkoulu”, Lakiasiain käsikirja, s. 1055–1056. Porvoo: Werner Söderström Oy, 1938.

Lakiviitteet muokkaa

  1. Valtioneuvoston päätös [Tammisaaren metsäkoulusta] 30.8.1934.