Avaa päävalikko

Talouspolitiikan arviointineuvosto

Talouspolitiikan arviointineuvosto on viisihenkinen asiantuntijakokoonpano, joka arvioi Suomen talouden tilaa ja Suomessa harjoitettua talouspolitiikkaa tieteellisesti ja riippumattomasti. Neuvosto perustettiin valtioneuvoston asetuksella helmikuussa 2014 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteyteen. Neuvosto ei ole osa VATT:n organisaatiota. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliittiseen keskusteluun.[1][2] Arviointineuvoston jäsenet voivat myös antaa neuvoston edustajina neuvoston toimintaan läheisesti liittyvistä aiheista lausuntoja eduskunnalle tai muille tahoille.[3]

Neuvosto julkaisee vuosittain arvion Suomessa harjoitetusta talouspolitiikasta. Ensimmäinen raportti julkaistiin tammikuussa 2015 ja siinä arvioitiin vaalikauden 2011-2015 talouspoliittisia päätöksiä.[4]

TehtävätMuokkaa

Valtioneuvoston asetuksen (61/2014)[5] mukaan neuvoston tehtävänä on arvioida

 1. talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta
 2. talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta
 3. talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua
 4. talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin
 5. talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta
 6. talouspolitiikan instituutioiden ja julkisen talouden rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta.

KokoonpanoMuokkaa

Talouspolitiikan arviointineuvosto on koottu yliopistojen taloustieteen laitosten ja Suomen Akatemian ehdotusten perusteella. Neuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja kolmen jäsenen tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Toimikausi on neljä vuotta.

Ensimmäisen neuvoston jäsenet (toimikausi 1.4.2019–31.3.2023)[6][7]

 • prof. Jouko Vilmunen, puheenjohtaja
 • prof. Martin Ellison
 • prof. Anne Haila (kuoli 2019)
 • prof. Jukka Pirttilä
 • prof. Jari Vainiomäki

Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerinä toimii Seppo Orjasniemi.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa