Tämä artikkeli kertoo ohjelmasta. Coldplayn singlestä, katso Talk. Lyhentäänä TALK tarkoittaa tarkastuslautakuntaa.

talk on ohjelma tosiaikaista tekstipohjaista viestintää varten Unix-käyttäjien välillä, mutta laajentui myöhemmin toimaan verkon yli. talk oli eräs sovelluksista joka jaettiin 4.2BSD Unixin referenssitoteutuksen mukana.

talk ja sen parannetut versiot, ntalk ja ytalk, jakavat ruudun osiin, kukin istunnon osallistuja kirjoittaa omaan osaansa ruutua. Yleisimmät versio tukevat vain kahta, ytalk tukee myös useampaa kuin kahta käyttäjää. Kaikissa näissä ohjelmissa teksti lähetetään muille osallistujille merkki kerrallaan kun se on kirjoitettu, mikä tekee talk-ohjelman käytöstä keskustelunomaista. talk:lle on varattu IP-portti 517/udp, ntalkille 518/udp.

Käytännössä eri ohjelmat eivät osanneet kommunikoida toistensa kanssa, eivätkä edes eri Unix-versioiden mukana toimitetut. Myös kiristyvät tietoturvavaatimukset ja palomuurit ovat karsineet talk-palvelun käytön olemattomiin. Käytännössä tekstipohjaisen talkin korvasi IRC.

Katso myösMuokkaa