Takuueläke on Suomen eläkejärjestelmän osa, joka on tarkoitettu kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten indeksiin sidotuksi toimeentuloksi. Jos eläkkeensaajan työeläke ja kansaneläke jäävät alle laissa määritellyn eläketulorajan, puuttuva osa maksetaan takuueläkkeenä.

Takuueläke otettiin Suomessa käyttöön 1. maaliskuuta 2011. Eläkkeensaajan saamat ansio- tai pääomatulot, omaisuus tai omaishoidon tuki eivät pienennä takuueläkettä.[1]

Takuueläkkeeseen on oikeus:

 • henkilöllä, joka saa vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä.
 • 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka saa työkyvyttömyyseläkettä.
 • henkilöllä, joka saa etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä.
 • Työkyvyttömällä 65 vuotta täyttäneellä maahanmuuttajalla, jos hän on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta.

Takuueläkkeen määrä muokkaa

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen (922,42 e/kk), jos kaikki hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 914,96 e/kk (vuonna 2023). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin tätä pienemmäksi, jos henkilö on varhennetulla vanhuuseläkkeellä.[2] Takuueläkkeen laskentakaava rikkoo kuitenkin Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräystä, jonka mukaan vähimmäissosiaalietuuksien on oltava vähintään 50 prosenttia maan mediaanitulosta. Euroopan neuvoston Sosiaalisten oikeuksien komitea päätti tämän vuoksi lokakuussa 2014, että Suomen pitää nostaa takuueläkkeen määrä vähintään 1 000 euroon.[3][4]

Takuueläkkeen verotus muokkaa

Jos eläkkeensaajan kokonaiseläke on enintään takuueläkkeen suuruinen, siitä ei peritä valtion-, kunnallis- eikä kirkollisveroa.[5]

Ehdot muokkaa

Jos vanhuuseläke on myönnetty varhennettuna vanhuuseläkkeenä, myös takuueläkkeeseen tehdään varhennusta vastaava vähennys.

Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeen määrään: täysimääräinen takuueläke on yhtä suuri riippumatta siitä, onko henkilö avo- tai avioliitossa vai asuuko hän yksin. Muut tulot kuin eläketulot eivät vaikuta takuueläkkeen määrään. Takuueläke otetaan huomioon tulona eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä sataprosenttisesti. Eläkkeisiin luetaan mukaan myös esimerkiksi leskeneläkkeet ja tapaturmaeläkkeet. Laissa on tarkka luettelo siitä vähennettävistä eläkkeistä. Takuueläkettä eivät pienennä eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisät eikä eläkkeen lapsikorotus.[6]

Takuueläke muissa maissa muokkaa

Takuueläke on käytössä myös muissa maissa:

Kuvaus
Maa Nimitys Määrä
Ruotsi Garantipension yksinäisille 8 651, naimisissa oleville 7 739 kruunua[7]
Viro Rahvapension 189,31 €[8]

Lähteet muokkaa

 1. Kansaneläke ja takuueläke. http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/tyo_ja_elakkeet/elakkeet/kansanelake_ja_takuuelake/index.html
 2. Takuueläke Kela. Viitattu 26.12.2023.
 3. Euroopan neuvostolta sapiskaa Suomelle liian matalasta sosiaaliturvasta. Ylen verkkosivusto 11.2.2015. http://yle.fi/uutiset/euroopan_neuvostolta_sapiskaa_suomelle_liian_matalasta_sosiaaliturvasta/7797709
 4. European committee of social rights. Decision on the merits. Notification 10. October 2014. Finnish Society of Social Rights v. Finland Complaint No. 88/2012. http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Complaints/CC88Merits_en.pdf
 5. Eläketulo- ja verotaulukko. http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/090608133924HN?OpenDocument (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. Laki
 7. Garantipension
 8. Viron eläkkeisiin indeksikorotus huhtikuun alussa Työeläke.fi. 16.4.2018. Arkistoitu 18.9.2020. Viitattu 13.9.2020.