Suomen kalatalous

Suomen kalatalous tarkoittaa Suomen valtion talouden osaa, joka on tienattu kalan pyydystämisellä. Kalatalousala työllistaa noin 2 400 työvuoden edestä. Kaikki työ ei kuitenkaan ole päätoimista, koska runsas osa kalatalouden työstä on kausiluonteista, sekä sivutoimista.[1] Näistä työvuosista vesiviljely työllistää noin 350, kalanjalostus noin 700, tukkukauppa 450 ja vähittäiskauppa noin 600 henkilötyövuoden edestä. Rekisteröityneitä ammattikalastajia Suomessa on noin 2 700.[1]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on maa- ja metsätalousministeriön alainen alueviranomainen, joka vastaa Suomen kalatalousasioista.[2] Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella.[3] Suomessa kalatalousasioita hoidetaan 11 eri paikkakunnilla sijaitsevissa ELY-keskuksissa. Ahvenanmaalla kalatalousasioista vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.[2]

Vuonna 2018 Suomen kalatalouden arvo oli, ammattikalastus 50 miljoonaa euroa, vesiviljely 105 milj. euroa, kalanjalostuksen ja kaupan liikevaihto 850 milj. euroa ja vapaa-ajan kalastajien saaliin arvo 51 milj. euroa.[4]

Kalatalouden kehitykseen vaikuttavat muun muassa kotimaisen kalan kulutus, markkinahinnat, kalakannat, saaliit ja saaliskiintiöt sekä Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka.[1] Ammattikalastajien vesillepääsy järjestettiin kalastuslain uudistuksella, ammattikalastusohjelma 2015 mukaisesti.[5]

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1. tammikuuta 2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Keskittäminen ei vaikuta asiakkaille tarjottavaan palveluun, vaan ELY-keskusten kalatalouspalveluja tuotetaan samoissa toimipaikoissa kuin aiemminkin.

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
  • Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)
  • Lapin ELY-keskus vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa