Suojelutila

Suojelutila on Suomessa kahdesti käytössä ollut valtiollinen poikkeustila, jolla torjuttiin valtiota ja yleistä järjestystä uhkaavia vaaroja. Suojelutila on sotatilaa lievempi oikeudellinen toimi. Siihen vetoamalla puututtiin kansalaisten perusoikeuksiin, kuten ihmisten vapauteen ja sananvapauteen. Suojelutila perustui erityislainsäädäntöön. Ensimmäisen kerran suojelutilan julistaminen mahdollistui tasavallan suojelulain nojalla, joka oli voimassa 1930–1935. Tällä lailla torjuttiin Lapuan liikkeen aikaansaamaa levottomuutta. Toinen tasavallan suojelulaki oli voimassa 1939–1947 ja sillä varauduttiin suursodan aiheuttamaan kiristyneeseen tilanteeseen. Lait antoivat presidentille oikeuden asetuksilla muuttaa hallitusmuodon takaamia perusoikeuksia.[1][2]

LähteetMuokkaa

  1. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965
  2. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966