Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus on tilinpäätösanalyysissä yrityksen vakavaraisuuden tunnusluku. Se kuvaa vieraan pääoman suhdetta liikevaihtoon. Tunnusluku mittaa tuottojen riittävyyttä velkojen hoitoon.[1]

Suhteellinen velkaantuneisuus on sopiva tunnusluku esimerkiksi niille yrityksille, joilla ei ole omaa pääomaa tai sitä on hyvin vähän. Näin on esimerkiksi yksityisliikkeissä ja henkilöyhtiöissä, joissa omistaja on nostanut yksityisnostoina koko oman pääoman tai enemmänkin. Yritys saattaa siitä huolimatta olla hyvin toimintakykyinen.[1]

Laskentakaava Muokkaa

 [2]

Suhteellinen velkaantuneisuus voidaan laskea tilinpäätöksestä ilman oikaisuja.[1]

Saadut ennakot vähennetään veloista. Ennakot liittyvät yritykseltä tilattuihin hyödykkeisiin. Ennakot eroavat muista veloista siten, että niitä ei yleensä makseta takaisin rahana vaan luovuttamalla tilattu hyödyke ennakon maksajalle.[2]

Ohjearvot Muokkaa

Tunnusluku on toimialasidonnainen, ja luotettavasti sitä voidaan verrata vain saman toimialan yritysten kesken. Tuotannollisissa yrityksissä velkaantuneisuuden ohjearvot ovat:[3]

  • alle 40 %: hyvä
  • 40–80 %: tyydyttävä
  • yli 80 %: heikko

Korkea velkaantuneisuus edellyttää hyvää liiketulosta vieraan pääoman velvoitteista selviämiseksi.

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  • Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Yritystutkimus ry ja Gaudeamus Helsinki University Press, 2017. ISBN ISBN 978-952-495-427-3.

Viitteet Muokkaa

  1. a b c Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo?. Edita Publishing Oy, 2010. ISBN 978-951-37-5734-2.
  2. a b Kaisanlahti, Timo – Leppiniemi, Jarmo – Leppiniemi, Raili: Tilinpäätöksen tulkinta. Helsinki: Alma Talent, 2017. ISBN 978-952-14-3247-7.
  3. Yritystutkimus, s. 70