Sotilassosiologia[1] tarkastelee armeijan henkilöstöä erilaisissa olosuhteissa (sota, rauha, kriisinhallinta). Tieteenalana sotilassosiologia soveltaa sotilasorganisaation tutkimiseen suuria joukkoja koskevaa organisaatiososiologiaa ja pienryhmiä tutkivaa sosiaalipsykologiaa. Sotilassosiologia on läheisessä vuorovaikutuksessa myös sotilaspsykologian ja johtamisen tieteenalojen kanssa, mutta se erottuu niistä selkeästi omaksi sotatieteiden alakseen.

Sotilassosiologiassa tarkastellaan pienryhmiä, suurempia joukkokokonaisuuksia sekä asevoimakokonaisuuksia. Muun sosiologian tavoin sotilassosiologiassa ollaan kiinnostuneita rakenteen ja toiminnan suhteesta, sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuotetuista merkityksistä.

Sotilassosiologiassa tutkitaan muun muassa:

Suomessa

muokkaa

Sotilassosiologiaa on tutkittu Maanpuolustuskorkeakoulun käyttäytymistieteiden laitoksella.[2] Nykyisin sotilassosiologiaa opetetaan Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.

Lisäksi Suomessa toimii Sotilassosiologinen Seura ry.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Ks. virantäyttöseloste sosiologian professorin virantäyttöä varten (Maanpuolustuskorkeakoulun asiakirja AI1678, 1279/50.05.01/2012, 28.2.2012)
  2. Käyttäytymistieteiden laitoksen toiminnot osaksi Puolustusvoimien tutkimuslaitosta[vanhentunut linkki] 31.12.2013