Sormiluu

käden luita
(Ohjattu sivulta Sormiluut)

Sormien luut ovat luita, jotka muodostavat sormien luisen tukirangan. Ihmisen kaikissa sormissa on kolme luuta paitsi peukalossa, jossa on vain kaksi.

Kämmenluu ja kolme sormiluuta

Sormiluut ovat sormen tyvijäsen (lat. phalanx proximalis), sormen keskijäsen (phalanx media, puuttuu peukalosta) sekä sormen kärkijäsen (phalanx distalis).[1] Sormiluut ovat pitkulaisia, ja niiden osia ovat tyvi (basis) proksimaalisesti, pää (caput) distaalisesti ja näiden välissä runko (corpus).[2]

NiveltyminenMuokkaa

Kukin tyvijäsen niveltyy kämmenluuhun tyvinivelellä (MP-nivel) sekä keskijäseneen keskinivelellä (PIP-nivel). Keskijäsen ja kärkijäsen niveltyvät toisiinsa kärkinivelellä (DIP-nivel). [3]

Tyvinivel sallii koukistuksen ja ojennuksen, loitonnuksen ja lähennyksen, sirkumduktion ja rajoitetusti kiertoliikkeen.[4] Tyvinivel on ellipsoidinivel eli munamainen nivel,[5] mutta periaatteessa kuitenkin pallonivel.[3]

Keski- ja kärkinivel ovat rakenteeltaan samanlaisia sarananiveliä. Ne sallivat vain koukistuksen ja ojennuksen. Näissä nivelissä proksimaalisemman sormiluun distaalipäässä on lievästi kupera nivelpinta, distaalisemman sormiluun tyvessä taas kovera vastapinta. [3]

LähteetMuokkaa

  • Hervonen, Antti: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Seitsemäs painos. Tampere: Lääketieteellinen Oppimateriaalikustantamo, 2004. ISBN 952-9635-01-X.
  1. Hervonen 2004, s. 20
  2. Pekka Leinonen, päivittänyt Mika Nevalainen: Yläraaja I (PDF) 2008. Oulun yliopisto, biolääketieteen laitos, anatomian ja solubiologian yksikkö. Viitattu 8.3.2009. [vanhentunut linkki]
  3. a b c Hervonen 2004, s. 194, 196
  4. Drake, Richard L. & al.: Gray's Anatomy for Students, s. 711. Churchill Livingstone, 2005. ISBN 978-0-443-06612-2. (englanniksi)
  5. Hervonen 2004, s. 68