Sipi Edvard Siintola, vuoteen 1906 Ilén (9. huhtikuuta 1885 Porin maalaiskunta[1]16. helmikuuta 1953[2] Helsinki[3]) oli apteekkineuvos, opettaja, historioitsija ja tietokirjojen laatija.[3]

HenkilöhistoriaMuokkaa

Siintolan vanhemmat olivat palstatilallinen Matti Vihtori Siintola ja Amanda Kristiina Brander ja puoliso vuodesta 1920 Edith Ingeborg Wahlström. Siintola valmistui farmaseutiksi 1905, suoritti ylioppilastutkinnon 1908, valmistui filosofian kandidaatiksi 1912, proviisoriksi 1913 ja apteekkariksi 1921. Hän toimi Helsingin yliopistolla laboraattorina 1913–1915 ja opettajana 1912–1918, valtioneuvoston alkoholiosaston johtajana 1917–1919, lääkintöhallituksen jäsenenä ja asessorina 1919–1922 sekä apteekkarina Turussa 1922–1934 ja Helsingissä vuodesta 1934. Turun yliopistossa hän oli assistentti 1922–1927 ja työskenteli sitten Helsingin yliopistossa käytännöllisen farmasian opettajana. Siintolalla oli useita alansa luottamustehtäviä, hän oli Suomen apteekkariyhdistyksen kunniajäsen ja vuodesta 1946 apteekkineuvos.[1][2][3]

JulkaisujaMuokkaa

 • Lääkintöhallituksen kiertokirjeet apteekkiasioista vuodesta 1878 alkaen = Medicinalstyrelsens cirkulär angående apoteksärenden från och med 1878, 1920
 • Apteekkioikeuksien veroittaminen omaisuutena 3 päivänä elokuuta 1920 annetun tulo- ja omaisuusverolain mukaan, 1922
 • Latinalais-suomalais-ruotsalainen sanakirja: apteekkeja varten = Latinsk-finsk-svensk ordbok för apotekens behov, 1922
 • Oikaisu- ja parannusehdotuksia voimassaolevaan Suomen farmakopeaan, 1923
 • Selityksiä lääketaksaan sekä taksoitusesimerkkejä apteekkioppilaille, 1925
 • Suomen apteekkitilasto = Finlands apoteksstatistik, 1925
 • Exercitia latina ad usum pharmaceuticum, 1926
 • Farmakopeoiden "suurimmista annoksista", 1926
 • Ruotsin uusi farmakopea, 1926
 • Taksoitusasioita: miten Decoctum condurango on taksoitettava?, 1926
 • Lääkkeiden toimittamisesta ohjelippujen mukaan, 1928
 • Porin ensimmäisen apteekin historia 150 vuoden aikana 1781–1931 ja muutamia piirteitä Suomen farmasian ja apteekkilaitoksen historiasta, 1931, Sipi Siintola ja Väinö Kaleva
 • Bakteeri- ja sterilisoimisopin alkeet apteekkeja varten, 1933
 • Lääkkeiden säilytysohjeita apteekkeja varten, 1933
 • Apteekkitavaralakikysymys, 1934
 • Suomen farmaseuttisen lainsäädännön kehityksestä, 1934
 • Apteekkitavaralain käsittely eduskunnassa, 1935
 • Abbreviationes pharmaceuticae, 1939
 • Turun tuomiokirkko-apteekin historia 1837–1937 = Åbo domkyrkoapoteks historia 1837–1937, 1937
 • Suomen apteekkarit = Finlands apotekare 1937, Siintola, Sipi 1938
 • Exercitia pharmaceutica ad usum discipulorum pharmaciae ex pharmacopoeis fennicis excerpsit, 1939
 • Lyhyt lääkemuoto-oppi farmasianoppilaita varten, 1942
 • Lääketaksan selityksiä sekä hinnoitteluesimerkkejä, 1942
 • Sanasto kirjaseen Exercitia pharmaceutica (ss. 1–17) = Ordlista till boken Exercitia pharmaceutica (ss. 1–17), 1942
 • Farmaseuttisia lyhennyksiä = Farmaceutiska förkortningar, 1946
 • Latinankielen farmaseuttinen nimistö, 1949
 • Apteekkien toimintaa koskeva lainsäädäntö, 1951
 • Lääkkeiden hinnoitusoppi, 1951

LähteetMuokkaa

 1. a b Aikalaiskirja 1934, s. 618 (Viitattu 13.12.2018)
 2. a b Kuka kukin oli (Viitattu 13.12.2018)
 3. a b c Apteekkineuvos Sipi Siintola kuollut. Helsingin Sanomat, 17.2.1953, s. 3.