Sigmafunktio

Sigmafunktio on matematiikan lukuteorian alaan liittyvä aritmeettinen funktio. Sigmafunktio laskee luvun jakajilla. Funktiota merkitään .