Staattori (konetekniikka)

sähkömoottorin kiinteä osa
(Ohjattu sivulta Seisoja)

Staattori eli seisoja on sähkömoottoreiden kiinteä osa, jossa oleva staattorikäämitys saa siihen johdetulla sähkövirralla aikaan häkkikäämittyä roottoria eli pyörijää magnetomotorisella voimalla liikuttavan pyörivän sähkökentän. Generaattoreissa staattori taas vastaanottaa roottorin pyörivän magneettikentän ja indusoi staattorikäämiin sähkövirran.

Oikosulkumoottorin roottori ja staattori
Tyypillinen oikosulkumoottori

Staattori sähkömoottoreissa

muokkaa

Konetyypistä riippuen staattorin magneettikenttä voi olla pyörivä, tai esimerkiksi käytettäessä tasavirtamoottoreita, stabiili ja sen napaisuus ei vaihdu koneen käydessä. Tällöin staattorista voidaan käyttää myös nimitystä kenttämagneetti.

Tasavirtamoottoreissa ja tahtikoneissa pyörivän magneettikentän muodostaa roottorikäämitys kommutaattorin eli virrankääntimen avulla. Staattori on yleensä sähkömagnetoitu, mutta esimerkiksi pienissä tasavirtamoottoreissa staattorissa on kestomagneetit. Tämä mahdollistaa moottorin yksinkertaisemman ja valmistuskustannuksiltaan halvemman rakenteen. Kestomagnetoitu staattori on myös huomattavasti käämitystä ja raudoitusta vaativaa sähkömagnetoitua staattoria ohuempi.

Rakenne

muokkaa

Sähkömagnetoiduissa staattoreissa käämitys on sylinterimäisen rautasydämen ympärillä. Rautasydän on piiteräslaminaattia, joka vähentää hystereesihäviöitä ja estää koneen kuumenemista ja energiahäviöitä aiheuttavien pyörrevirtojen muodostumisen.

Nykyisin oikosulkumoottorit ovat yleisin teollisuudessa käytetty sähkömoottorityyppi. Niissä sähkömagnetoitu staattori muodostaa vaihtovirran avulla pyörivän magneettikentän ja indusoi oikosuljetun roottorin häkkikäämitykseen virran, joka magnetoi myös roottorin ja saa näin aikaan roottorin pyörimisliikkeen.

Katso myös

muokkaa