Segmentointi

Segmentointi on yrityksen asiakaskunnan jakamista erilaisiin osiin (segmentteihin), jotta markkinointia voidaan tehdä kullekin ryhmälle sille parhaiten soveltuvalla tavalla. Segmentointi voi tarkoittaa myös joidenkin ryhmien jättämistä tietoisesti markkinointitoimien ulkopuolelle ja keskittymistä vain yrityksen strategiaan parhaiten soveltuviin ja kannattavimpiin asiakassegmentteihin.[1]

Segmentoinnin tuloksena voi olla erilaisia tuotteita, erilaisia ostopaikkoja ja -tapoja, erilaista markkinointiviestintää tai erilaista hinnoittelua yrityksen tuotteiden eri asiakasryhmille.

Segmentoinnin lähtökohtana on se, että eri markkinoilla ja asiakasryhmillä on erilaiset perusteet tekemilleen ostopäätöksille. Siksi kaikille asiakasryhmille ei kannata markkinoida samalla tavalla, vaan eriyttämällä eli differoimalla ja kohdistamalla markkinoinnista saadaan taloudellisempaa ja tehokkaampaa.

SegmentointiperusteetMuokkaa

Segmentointiperusteet ovat jaettavissa koviin ja pehmeisiin. Kovia segmentointiperusteita ovat mm. ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Pehmeät segmentointiperusteet ovat sellaiset jotka eivät ole yhtä kiinteitä ja muuttumattomia kuin kovat, vaan valinnaisempia ja häilyväisempiä; helpommin muutettavissa, kuten elämäntyyli, harrastukset, mieltymykset.

Eri segmenteille markkinoidaan eri tuotteita tai saman tuotteen eri versioita käyttäen markkinointikeinoja, jotka riippuvat kohderyhmästä, segmentistä. Segmentointia käytetään usein yrityksen toiminnan alkuvaiheessa tai jo markkinoilla olevan tuotteen myynnin edistämiseksi.

Onnistuneen segmentoinnin edellytyksetMuokkaa

  • homogeenisyys segmentin sisällä
  • heterogeenisyys segmentin ulkopuolella
  • segmenttien pysyvyys
  • segmentit ovat mitattavissa ja tunnistettavissa
  • segmentit ovat tavoitettavissa ja toiminnassa
  • segmentti on tarpeeksi suuri profiloitavaksi

Joitakin segmenteissä käytettyjä määreitäMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Kotler, Philip ym.: Principles of Marketing. 4th European edition. Pearson, Prentice Hall, 2005. ISBN 978-0-273-68456-5.

ViitteetMuokkaa

  1. Kotler ym. 2005, s. 391.
Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.