Sarjaan- ja rinnankytkentä

kahden piirielementin kytkeminen niin, että niiden läpi kulkee sama sähkövirta

Sarjaankytkentä ja rinnankytkentä ovat sähköopin peruskäsitteitä. Kaksi piirielementtiä (tai useampi) on kytketty sarjaan, mikäli niiden läpi kulkee yhteinen virta. Rinnankytkennässä puolestaan komponenttien yli vaikuttaa sama jännite.

Sarjaankytkentä
Rinnankytkentä

SarjaankytkentäMuokkaa

VastuksetMuokkaa

Sarjaan kytkettyjenvastusten yhteinen resistanssi saadaan laskemalla yhteen vastusten resistanssit:[1]

 

Tämä voidaan nähdä helposti seuraavalla tarkastelulla: sarjaan kytkettyjen vastusten yhdessä kuluttama teho on niiden kuluttamien tehojen summa. Koska vastusten läpi kulkee sarjaankytkennässä sama virta, teholle saadaan lauseke

 

Jakamalla  :lla saadaan haluttu tulos.

KondensaattoritMuokkaa

Sarjaan kytkettyjen kondensaattorien yhteinen kapasitanssi on yksittäisten kapasitanssien käänteislukujen summan käänteisluku:

 

KelatMuokkaa

Sarjaan kytkettyjen kelojen yhteinen induktanssi saadaan laskemalla yhteen kelojen induktanssit:

 

RinnankytkentäMuokkaa

VastuksetMuokkaa

Rinnan kytkettyjen vastusten yhteinen resistanssi on yksittäisten resistanssien käänteislukujen summan käänteisluku: [1]

 

Tämä nähdään siitä, että rinnan kytkettyjen vastusten yli on sama jännite. Ohmin lain mukaisesti saadaan

 ,

joten i:nnen vastuksen läpi kulkeva virta on  . Kirchhoffin piirilakien mukaan tulee olla

 ,

josta seuraa haluttu tulos.

KondensaattoritMuokkaa

Rinnan kytkettyjen kondensaattorien yhteinen kapasitanssi saadaan laskemalla yhteen kondensaattorien kapasitanssit:

 

KelatMuokkaa

Rinnan kytkettyjen kelojen yhteinen induktanssi on yksittäisten kelojen induktanssien käänteislukujen summan käänteislukujen summa :

 

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Voipio, Erkki: Virtapiirit ja verkot. Helsinki: Otatieto, 2001 (1976). ISBN 951-672-082-X.