Sarjaan- ja rinnankytkentä

kahden piirielementin kytkeminen niin, että niiden läpi kulkee sama sähkövirta

Sarjaankytkentä ja rinnankytkentä ovat sähköopin peruskäsitteitä. Kaksi piirielementtiä (tai useampi) on kytketty sarjaan, mikäli niiden läpi kulkee yhteinen virta.[1][2] Rinnankytkennässä puolestaan komponenttien yli vaikuttaa sama jännite.[3][1][4][5]

Sarjaankytkentä
Rinnankytkentä

Sarjaankytkentä muokkaa

Vastukset muokkaa

Sarjaan kytkettyjen vastusten yhteinen resistanssi saadaan laskemalla yhteen vastusten resistanssit:[6][1][3]

 

Tämä voidaan nähdä helposti seuraavalla tarkastelulla: sarjaan kytkettyjen vastusten yhdessä kuluttama teho on niiden kuluttamien tehojen summa. Koska vastusten läpi kulkee sarjaankytkennässä sama virta, teholle saadaan lauseke

 

Jakamalla  :lla saadaan haluttu tulos.

Kondensaattorit muokkaa

Sarjaan kytkettyjen kondensaattorien yhteinen kapasitanssi on yksittäisten kapasitanssien käänteislukujen summan käänteisluku:[7]

 

Kelat muokkaa

Sarjaan kytkettyjen kelojen yhteinen induktanssi saadaan laskemalla yhteen kelojen induktanssit:

 

Rinnankytkentä muokkaa

Vastukset muokkaa

Rinnan kytkettyjen vastusten yhteinen resistanssi on yksittäisten resistanssien käänteislukujen summan käänteisluku: [6]

 

Tämä nähdään siitä, että rinnan kytkettyjen vastusten yli on sama jännite. Ohmin lain mukaisesti saadaan

 ,

joten i:nnen vastuksen läpi kulkeva virta on  . Kirchhoffin piirilakien mukaan tulee olla

 ,

josta seuraa haluttu tulos.

Kondensaattorit muokkaa

Rinnan kytkettyjen kondensaattorien yhteinen kapasitanssi saadaan laskemalla yhteen kondensaattorien kapasitanssit:

 

Kelat muokkaa

Rinnan kytkettyjen kelojen yhteinen induktanssi on yksittäisten kelojen induktanssien käänteislukujen summan käänteislukujen summa:[7]

 

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c Martti Valtonen & Anu Lehtovuori: Piirianalyysi osa 1: tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi, s. 24–27. Helsinki: Unigrafia Oy, 2011. ISBN 978-952-92-8720-8.
  2. Jukka Ahoranta: Sähkötekniikka, s. 79–88. Sanoma Pro Oy, 2015. ISBN 978-952-63-1570-6.
  3. a b Lauri Aura & Antti J. Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet, s. 62–73. WSOY, 1995. ISBN 951-0-20166-9.
  4. Timo Lehmusvuori & Nori El Mahboul: Teoreettinen sähkötekniikka, s. 41–45, 67–70. Voltti 1. Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4910-1.
  5. Nigel P. Cook: Introductory DC/AC Circuits, s. 170–246. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-114006-X (englanniksi).
  6. a b Elektroniikan perusteet
  7. a b Charles K. Alexander & Matthew N. O. Sadiku: Fundamentals of Electric Circuits, s. 220–231. Seventh Edition. McGraw-Hill Education, 2021. ISBN 978-1-260-57079-3 (englanniksi).

Kirjallisuutta muokkaa

  • Voipio, Erkki: Virtapiirit ja verkot. Helsinki: Otatieto, 2001 (1976). ISBN 951-672-082-X.