Tämä artikkeli käsittelee tulipalon sammutusta. Muista merkityksistä katso Sammuttaminen

Sammuttaminen on palon edellytysten poistamista ja sen tarkoituksena on lopettaa palamisreaktio. Alkusammutus on palonalkujen sammuttamista.

Palomiehet sammuttavat palavaa autoa.

SammutusmenetelmätMuokkaa

Kutakin palamisen perusedellytystä vastaa yksi sammutusmenetelmä.

SammutusraivausMuokkaa

Kun syttyvää ainetta poistetaan palosta tai palavaa ainetta syttyvän aineen luota, suoritetaan sammutusraivausta. Palavasta polttonestesäiliöstä voidaan esimerkiksi pohjaventtiilin kautta pumpata polttoneste pois, sillä neste palaa vain pinnastaan. Kotoisampi esimerkki on poistaa vielä syttymätön ikkunaverho palavan verhon vierestä.

JäähdytysMuokkaa

Palon lämpötilan laskeminen hidastaa paloa ja riittävän kylmässä palamisreaktio ei jatku. Paloa jäähdytetään sitomalla palossa vapautuvaa lämpöenergiaa johonkin sammutettavassa palossa syttymättömään aineeseen. Myös sammutusraivauksen seurauksena palo voi jäähtyä, kun esimerkiksi syttymiskelpoisia kuumia palokaasuja purkautuu palavasta tilasta.

TukahdutusMuokkaa

Kun paloa tukahdutetaan, siitä poistetaan happea tai estetään palon lisähapen saaminen eli annetaan hapen kulua palavasta tilasta loppuun. Mitä pienempi palamisilman happipitoisuus on, sitä hitaampi palamisreaktio. Liian pienessä happipitoisuudessa palaminen ei jatku. Esimerkiksi kynttilän liekki ei pysty palamaan, kun ilmassa on happea alle 14 tilavuusprosenttia. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä pienemmässä happipitoisuudessa palo jatkuu. Esimerkiksi tavallisen asuinhuoneen sytyttyä kokonaan palamaan, mutta ovien ja ikkunoiden ollessa kiinni, palo kuluttaa käytännössä kaiken hapen huoneesta ja jää, kuten sanotaan, hengittämään: kun lisähappea imeytyy tilaan ovien ja ikkunoiden raoista, palo kiihtyy hetkeksi ja palokaasut laajenevat. Silloin lisähapen virtaus estyy ja palo hiipuu, mikä pienentää palokaasujen tilavuutta ja kierros alkaa taas alusta.

Tukahduttaminen on helppo sammutusmenetelmä, jos palo on rajatussa tiiviisti suljettavassa tilassa, kuten kattilassa tai roskalaatikossa, jolloin kannen asettaminen paikalleen sammuttaa palon.

Tukahduttaminen ei sovellu sellaisten aineiden sammuttamiseen, joissa palon tarvitsema happi on sitoutunut helposti vapautuvassa muodossa itse palavaan aineeseen. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi räjähteet, kuten TNT, tai hapettavat aineet, kuten orgaaniset peroksidit.

InhibitioMuokkaa

Inhibitio eli antikatalyysi on sammutusmenetelmä, joka vaikuttaa vain liekkipaloihin. Inhibitiossa puututaan kemiallisesti palon ketjureaktion välituotteisiin, niin sanottuihin vapaisiin radikaaleihin, siten, etteivät välituotteet kohtaa suotuisissa olosuhteissa. Antikatalyyttinen sammute ei muodosta yhdisteitä palamisreaktion välituotteiden kanssa.

Inhibitio ei toimi hehkupaloissa, sillä niissä palaminen tapahtuu suoraan palavan aineen pinnassa ilman välituotteita.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Veli Hyttinen: Palofysiikka. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 2000

Aiheesta muuallaMuokkaa