Rytmi

käsite musiikissa
Tämä artikkeli käsittelee musiikin termiä. Sanan muita merkityksiä on lueteltu täsmennyssivulla.

Rytmi musiikin käsitteenä tarkoittaa äänen järjestelmällistä jakamista erilaisiin keskenään suhteellisiin aikakestoihin. Absoluuttista aikakestoa tarkoittaa käsite tempo.

J. Combarieun mukaan ”rytmi syntyy siitä, että sävelteoksen esittämiseen tarvittava aika järjestelmällisesti jakaantuu korvalle tajuttavalla lailla”. Ilmari Krohn kuvailee, että ”säveltaiteessa rytmi tarkoittaa sävelteosten osien, – niin laajempien kuin pienempienkin – suhtautumista siihen kokonaisuuteen, johon ne lähinnä kuuluvat”.

Ilmari Krohnin käyttämät rytmiyksiköt:

 1. Iskuala (isku)
 2. Iskupari
 3. Säe
 4. Säepari
 5. Lauseke
 6. Taite, säkeistö
 7. Sikermä
 8. Jakso
 9. Yksiö
 10. Kehiö
 11. Täysiö
 12. Täysiösarja

Iskun puolestaan voidaan katsoa jakautuvan seuraavanlaisesti:

 1. täyspitkä (1) (taaaa)
 2. spondee (1/2 + 1/2) (taa taa)
 3. daktyyli (1/2 + 1/4 + 1/4) (taa ti ti)
 4. vastadaktyyli (1/4 + 1/4 + 1/2) (ti ti taa)
 5. (1/2. 1/4) (ta-aa ti)
 6. (1/4 1/2.) (ti ta-aa)
 7. synkooppi (1/4 + 1/2 + 1/4) (ti taa ti)
 8. trioli (1/3 + 1/3 + 1/3) (ti ti ti)
 9. nelisävel (1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4) (ti ti ti ti)


Kirjallisuutta muokkaa

 • Krohn, Ilmari: Musiikin teorian oppijakso, osa I: Rytmioppi. WSOY 1958.

Aiheesta muualla muokkaa