Rikkihapoke

kemiallinen yhdiste

Rikkihapoke on heikko happo, joka syntyy rikkidioksidin (SO2) reagoidessa veden kanssa.[1]

Rikkihapoke
Tunnisteet
CAS-numero 7782-99-2
PubChem CID 1100
Ominaisuudet
Molekyylikaava H2SO3
Moolimassa g/mol
Ulkomuoto Neste, väritön
Sulamispiste °C ( K)
Kiehumispiste °C ( K)
Tiheys g/cm3 tai g/dm3

SO2(g) + H2O(aq) → H2SO3(aq)

Rikkihapoketta ei tunneta puhtaana, vaan ainoastaan vesiliuoksena.[1] Se on kahdenarvoinen heikko happo, ja se protolysoituu seuraavan kaavan mukaan.

H2SO3 HSO3- + H+

Rikkihapoke voi protolysoitua edelleen:

HSO3- SO32- + H+

Ioni HSO3- on vetysulfiitti-ioni, ja SO32- on sulfiitti-ioni. Rikkihapokkeen suolat, joissa sulfiitti-ioni esiintyy, ovat sulfiitteja[1].

Ympäristö Muokkaa

Fossiilisten polttoaineiden käytössä syntyvä rikkidioksidi reagoi veden kanssa muodostaen rikkihapoketta, joka aiheuttaa jonkin verran vesistöjen ja sadeveden happamoitumista. Rikkihapokkeen vaikutus happamoitumiseen on kuitenkin vähäinen verrattuna rikkihappoon, jota syntyy rikkidioksidin hapettuessa rikkitrioksidiksi ja tämän reagoidessa veden kanssa.

Käyttö Muokkaa

Rikkihapoketta käytetään muun muassa valkoviinin säilöntään. Sen E-koodi on E220.

Lähteet Muokkaa

  1. a b c E.M.Karamäki: Epäorgaaniset kemikaalit, s. 173. Kustannusliike Tietoteos, 1983. ISBN 951-9035-61-3.