Reistraattori

Reistraattori eli registraattori[1] eli kirjaaja oli Suomessa entisaikaan virkamies, jonka työnä suurissa virastoissa oli ottaa vastaan saapuvia asiakirjoja ja luovuttaa lähtevät asiakirjat henkilöille, joita asia koski. Reistraattorin tehtäviin kuului myös kirjata asiakirjojen tiedot niistä pidettävään luetteloon eli diaariin.[2] Suomen kieleen sana reistraattori on tullut ruotsin sanasta registrator. Se puolestaan pohjautuu keskiajan latinan sanaan registrum, joka tarkoittaa rekisteriä. Registrumin pohjana on latinan regesta, joka tarkoittaa muistiin merkittyjä asioita.[3]

Reistraattorin virkahuonetta kutsuttiin reistraattorinkonttoriksi eli kirjaajankonttoriksi.[4]

LähteetMuokkaa

  1. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1964, osa 16, palsta 924, hakusana reistraattori.
  2. Iso tietosanakirja, Otava 1936, osa 10, palsta 1316, hakusana reistraattori.
  3. Annukka Aikio & Rauni Vornanen: Uusi sivistyssanakirja, Otava 1989, 7. painos, ISBN 951-1-06288-3, sivu 522, hakusanat reistraattori ja rekisteri.
  4. Iso tietosanakirja, Otava 1936, osa 10, palsta 1316, hakusana reistraattorinkonttori.