Rakentamiskehotus

Rakentamiskehotus on maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:ssä määritelty toimenpide, jolla kunta voi tontin pakkolunastuksen uhalla kiirehtiä rakentamista asemakaavan mukaiselle tontille.

Lyhennelmä lakitekstistäMuokkaa

Kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, kunta voi antaa rakentamiskehotuksen tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai tonttia ei ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti.

Rakentamiskehotusta ei kuitenkaan saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen tarkoitetun tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontilla jo on käytössä oleva asuinrakennus.

Jollei asemakaavan mukaista tonttia ole rakennettu 3 vuoden kuluessa rakentamiskehotuksesta, kunta voi aloittaa toimenpiteet tontin lunastamiseksi.

Katso myösMuokkaa