Rakennusautomaatio

automatisaation muoto

Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan talotekniikkaan liittyvää rakennusten teknisten lämmitys-, valvonta-, hälytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien ohjaamista automaattisesti. Rakennusautomaatio on osa kiinteistöautomaatiota.

Usein rakennusautomaatiojärjestelmissä pyritään yhdistämään nämä kaikki toimenpiteet yhdeksi helposti hallittavaksi järjestelmäksi. Rakennusautomaatiolla pyritään lisäämään viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä vähentämään energiankulutusta. Laitteiden yhdistäminen on usein toteutettu väylätekniikalla, jolloin ne saadaan toimimaan yhtenäisesti ja älykkäästi. Rakennusautomaatiot ovat tyypillisesti yhden toimittajan toteuttamia automaatiojärjestelmiä.

Kiinteistöautomaation ja rakennusautomaation eroavaisuudet

muokkaa

Kiinteistöautomaatio on laajempi ja selkeämpi käsite, ja sisältää rakennusautomaation lisäksi myös muut kiinteistön automaatioon liittyvät osat. Kiinteistöautomaatioon yhdistetään rakennusautomaation lisäksi muita järjestelmiä, kuten esimerkiksi valaistus, lukitus, kulunvalvonta, jne.

Rakennusautomaatiojärjestelmien ominaisuuksia

muokkaa

Rakennusautomaatiojärjestelmiä on markkinoilla useita ja niiden ominaisuudet poikkeavat suuresti toisistaan. Yksinkertainenkin rakennusautomaatiojärjestelmä voidaan ohjelmoida esimerkiksi tekemään tiettyjä toimenpiteitä asunnosta poistuttaessa, kuten lämmityksen pudotus kotona/poissa -toiminnolla.

Monipuolisemmilla järjestelmillä voidaan lisäksi hoitaa asunnon lämmönsäätö, ilmastointi ja hälytykset, kuten esimerkiksi kosteushälytys pesukoneen rikkoutuessa tai huoneiston lämpötilan putoaminen tarkoituksettomasti.

Kiinteistöautomaatiolla voidaan rakennusautomaation tehtävien hallinnan lisäksi ohjata muuta automaatiota, esimerkiksi päälle jääneiden valojen, lieden, kahvinkeittimen ja muiden kodinkoneiden virran katkaisu poistuttaessa kotoa. Kotiin palattaessa voidaan esimerkiksi, määrittelyjen mukaan, ohjata ja säätää rakennusautomaatiolla lämpö ja ilmanvaihto tilan tarpeen mukaiseksi ja ohjata lisäksi esimerkiksi valaistus haluttuihin tiloihin ja määritellyille tasoille sekä asettaa murtohälytys pois.

Automaation käsitteen ratkaisee se, mihin se kohdistuu. METSTAN standardointikomiteassa K247 on 15.11.2019 tehty määrittely rakennusautomaatiolle ja kiinteistöautomaatiolle.

Rakennusautomaatiojärjestelmien toimittajia

muokkaa
Tämä tekniikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.