Pyhäjärvi-instituutti

Pyhäjärvi-instituutti on vuonna 1989 perustettu säätiö.

Pyhäjärvi-instituutin logo.

Eurassa sijaitsevan Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää elintarviketaloutta sekä ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja kehitystä. Sen tavoitteena on Satakunnan maakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen sekä vesistöjen tilan parantaminen ja niiden suojelu.

Pyhäjärven vuonna 1995 alkanut suojelutyö jatkuu vuosina 2021−2027 uudella kaudella, jonka rahoitukseen alueen kunnat, teollisuus ja yhdistykset ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet. Pyhäjärven suojeluohjelman tavoite on ylläpitää ja turvata Pyhäjärven hyvä tila tulevinakin vuosina ja säilyttää sen moninaiskäyttö kestävällä pohjalla. Tähän mennessä järven tilan turvaamiseksi tehty työ on ollut tuloksellista ja järven rehevöitymiskehitys on saatu pysäytettyä ja tila on viime vuoden pysynyt vakaana. Kuitenkin mm. viime vuosien talvet runsaine sateineen ja ravinnepiikkeineen ovat osoittaneet, että Pyhäjärven tila on edelleen uhattuna ja suojelutyötä on erittäin tarpeellista jatkaa.

JOKI-ohjelman tavoitteena on edistää toiminta-alueen veden laadun turvaamista ja parantamista. Ohjelman toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistö mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Vapaaehtoisesti perustetun ohjelman toinen toimikausi alkoi vuonna 2022.

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön.

RypsiRapsi-foorumi on vuonna 2023 perustettu öljykasvituotannon kehittämisryhmä, jonka tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja kannattavuutta Suomessa. RypsiRapsi-foorumi kokoaa yhteen öljykasvikentän eri sidosryhmät sekä aiemman kehittämistoiminnan ja tuottaa uutta viljelytietoa muun muassa koetoiminnan kautta. Foorumin toimintaa koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.

Pyhäjärvi-instituuttia johtaa hallitus, jossa on edestajia lähialueen kunnista, yrityksistä ja Turun yliopistosta. Instituutilla on toiminnanjohtajan lisäksi noin 20–25 vakituista ja määräaikaista työntekijää työtilanteesta riippuen.Pyhäjärvi-instituutin toimitilat sijaitsevat Fankkeen teollisuusalueella osoitteessa Teollisuustie 4, 27510 Eura.

Lähteet Muokkaa

Tämä tieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.