Puutarhateknikko

Puutarhateknikko on puutarhateknikkokurssin tai -koulun käyneen vanhentunut ammattinimitys. Aikaisemmin nimitystä käyttivät puutarhaopiston käyneet henkilöt, kunnes he ottivat vuodesta 1958 hortonomin nimen. Hortonomi on nykyisin ammattikorkeakoulututkinto, johon pääsyvaatimuksena on puutarhatalouden perustutkinto eli puutarhuri tai joku muu ammatillinen perustutkinto tai vaihtoehtoisesti ylioppilastutkinto.

Varsinaisia puutarhaopistoja ja -kouluja ei enää ole vaan puutarhurin koulutusta järjestetään maa- ja metsätalousoppilaitoksissa, ammattiopistoissa esimerkiksi Mäntsälän ammattiopistossa, Hyriassa (Uudenmaan maaseutuoppilaitoksen yksikössä), Lepaan puutarhaoppilaitoksessa, ammattillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa sekä lukuisissa muissa vastaavissa oppilaitoksissa. Puutarhuriksi voi opiskella myös oppisopimuskoulutuksena tai tutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona.

Kuitenkin nykyisin puutarhateknikko nimitystä on "herätetty" henkiin ja joissakin oppilaitoksissa puutarhateknikkokoulutusta on annettu ammatillisena täydennyskoulutuksena koulutukseen pääsyvaatimuksena on ollut puutarhatalouden tai metsätalouden perustutkinto, koulutuksen kesto on vaihdellut lyhyistä kursseista pidempiin ja pisimmät ovat olleet vuoden mittaisa koulutuksia. Uudempi puutarhateknikko nimitys eroaa koulutusrakenteeltaan, entinen puutarhateknikkokoulutus oli rakenteeltaan nykyisen hortonomikoulutuksen kaltaista. Kun nykyiset puutarhateknikot keskittyvät kastelujärjestelmien suunnitteluun, puutarhakoneiden huoltoon ja kasvihuoneiden tekniikan suunnitteluun ja huoltoon, kun taas puutarhataloutta opiskelleitten hortonomien osaamisalueeseen kuuluu kasvien viljely, kasvatus ja hoito. Hortonomit toimivat usein puutarha-alan työnjohtotehtävissä. Maisemasuunnittelua opiskelleet hortonomit ovat töissä suunnittelupuolella.