Proakatemia

Proakatemian logo

Proakatemia on vuonna 1999 perustettu Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö, joka toimii Tampereen keskustassa sijaitsevissa tiloissa, Finlaysonin alueella. Proakatemia kouluttaa yrittäjyyteen erikoistuneita liiketalouden ja tietojenkäsittelyn tradenomeja sekä restonomeja, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Yksikköön haetaan korkeakoulujen yhteishaussa omana hakukohteenaan. Muilta koulutusaloilta haetaan Tampereen ammattikorkeakoulun perusopintojen aikana. Vuonna 2019 aloituspaikkoja on yhteensä 40. Marraskuussa 2019 toiminnassa oli 8 osuuskuntaa, joissa opiskelijoita yhteensä noin 150. Proakatemia tarjoaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Lisäksi syksyllä 2020 Proakatemialla alkaa uusi englanninkielinen tutkinto-ohjelma, johon on mahdollista hakea ympäri maailman. Opinnot suoritetaan englanniksi.

OpiskeluMuokkaa

Opintojen alkaessa Proakatemian opiskelijat jaetaan ryhmiin, jotka perustavat heti yrityksen, useimmiten osuuskunnan. Oppiminen Proakatemialla perustuu pääasiallisesti yritystoiminnan kautta tapahtuvaan tekemällä oppimiseen, ammattikirjallisuuden lukemiseen ja tiedon jakamiseen tiimin kesken. Tätä tukeviin teoriaopintoihin kuuluvat kirjallisuuden lisäksi myös seminaarit ja vapaavalintaiset opinnot. Oppiminen on opiskelijalähtöistä; opiskelijat suunnittelevat itse viikkoaikataulunsa, järjestävät yhteisiä tapahtumia ja suuntaavat opintonsa päättämällä itse niiden sisällön. Luetusta ammattikirjallisuudesta kirjoitetaan esseitä, jotka julkaistaan Esseepankissa.

Proakatemialla ei ole opettajia, vaan valmentajia. Valmentajien tehtävä on tukea ja innostaa tiimejä opintojen aikana. Proakatemian päävalmentajana toimii vuoden 2020 alusta lähtien Tanja Verho. Proakatemialla työskentelee vuoden 2020 alkaessa 11 valmentajaa.

Proakatemian toimintamalli pohjautuu vuonna 1993 perustetun Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikön Tiimiakatemian ideaan, jonka on luonut Johannes Partanen. Proakatemialla käy vuosittain satoja kansainvälisiä vieraita tutustumassa opiskeluun ja koulutusmalliin.

LähteetMuokkaa

1. http://proakatemia.fi/, Proakatemian verkkosivut
2. http://www.tamk.fi/proakatemia, TAMKin verkkosivut
3. http://www.tamk.fi/yrittajyys-ja-tiimijohtaminen-paiva, tutkinnon kuvaus