Seminaari

Wikimedia-täsmennyssivu

Seminaari voi tarkoittaa seuraavia:

  • seminaari, yliopistollinen kurssi, jossa opiskelijat pitävät esitelmiä toisilleen ja arvioivat niitä
  • vierailevien luennoitsijoiden pitämä kurssi esimerkiksi täydennyskoulutuksen tai muun syventävän tiedon antamiseksi
  • opettajaseminaari, kansakoulunopettajien valmistuslaitos
  • pappisseminaari, roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon pappeinkoulutuslaitos.
Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Seminaari”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.