Potilasvakuutus on vakuutus, joka korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja.

Suomessa potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus. Terveydenhoitoa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvakuutuslaissa säädetyn vastuun varalle.

Vakuuttaminen muokkaa

Potilasvakuutuslain toimeenpanosta ovat vastuussa Potilasvakuutuskeskus ja potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. Vakuutus otetaan 1.1.2021 alkaen vakuutusyhtiöstä. Vuoden 2020 loppuun saakka myös Potilasvakuutuskeskus myönsi vakuutuksia jäsenyhtiöidensä lukuun. Potilasvahinkokorvaukset perustuvat lakiin, joten potilasvakuutus on vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöillä samanlainen.[1]

Vakuutuksen ottaa työnantaja työ- tai virkasuhteessa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön puolesta tai itsenäinen ammatinharjoittaja itse suoraan potilasvakuuttamista harjoittavalta vakuutusyhtiöltä. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi hoitaa vakuutusturvansa myös ammattiliiton jäsenetuna myönnettävän ryhmävakuutuksen tai ryhmäetuvakuutuksen kautta.[2]

Vahinkojen korvaaminen muokkaa

Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita

 • Hoitovahinkoja: tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä tai niiden laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.[3]
 • Terveydenhuollon laitteen, välineen tai tarvikkeen vian aiheuttamia vahinkoja[4]
 • Implanttivahinkoja[5]
 • Infektiovahinkoja[6]
 • Tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä sattuneita tapaturmia[7]
 • Hoitolaitoshuoneiston tai laitteiston palon tai muun vastaavan vahingon yhteydessä tapahtuneita vahinkoja[8]
 • Lääkkeen virheellisestä toimittamisesta aiheutuneita vahinkoja[9]
 • Tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneita kohtuuttomia vahinkoja.[10]

Korvausmenettely muokkaa

Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskukselta. Se on Potilasvakuutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n mukaan potilasvakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, jonka tehtävistä säädetään potilasvakuutuslaissa.[11]

Potilasvakuutuskeskus hoitaa keskitetysti potilasvakuutuslain mukaisen korvaustoiminnan. Keskus käsittelee ja ratkaisee kaikki Suomessa annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset riippumatta siitä, mistä vakuutusyhtiöstä potilasvakuutus on otettu, ja korvaa vahingon sen vakuutusyhtiön puolesta, jonka myöntämä vakuutus oli vahinkohetkellä voimassa. Potilasvakuutuskeskus korvaa vahingon silloinkin, kun vahingon aiheuttaja oli laiminlyönyt pakollisen potilasvakuutuksen ottamisen, sekä silloin, kun vahinko aiheutui annettaessa apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle.[12]

Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta.[13]

Korvauspäätökseen haetaan muutosta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta.

Lähteet muokkaa

 1. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 167.
 2. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 168.
 3. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 28–47.
 4. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 48–52.
 5. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 53–57.
 6. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 58–71.
 7. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 72–80.
 8. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 81–83.
 9. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 84–85.
 10. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 86–96.
 11. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 152.
 12. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 153.
 13. Mäenpää - Plit-Turunen, sivu 159.

Kirjallisuutta muokkaa

 • Mäenpää, Saija & Plit-Turunen, Minna: Potilasvakuutus. FINVA Finanssikoulutus, 2021. ISBN 978-952-7285-32-9.

Aiheesta muualla muokkaa