Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on vakuutus, joka korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja.

Suomessa potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus. Terveydenhuoltoa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkolaissa säädetyn vastuun varalle.

VakuuttaminenMuokkaa

Suomen valtion ja kuntien potilasvakuuttaminen toteutetaan niin, että sairaanhoitopiirit ja valtion laitokset ottavat yleensä Potilasvakuutuskeskukselta vakuutuksen[1]. Yksittäisen sairaanhoitopiirin vakuutus kattaa kyseisen piirin alueella sijaitsevien kuntien ja kuntayhtymien omistamien ja ylläpitämien laitosten harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan.[2]

Yksityisellä sektorilla vakuutusvelvollisuus koskee ammatinharjoittajina toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vakuutusvelvollisuus on pääosin hoidettu terveydenhuollon ammattihenkilöitä edustavien ammattijärjestöjen kautta. Nämä järjestöt ovat ottaneet vakuutuksen jäsentensä puolesta. Ryhmävakuutukset on otettu joltakin suomalaiselta vahinkovakuutusta hoitavalta vakuutusyhtiöltä.[3]

Vahinkojen korvaaminenMuokkaa

Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita

  • Hoitovahinkoja: tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä tai niiden laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.
  • Sairaanhoitolaitteen tai –välineen vian aiheuttamia vahinkoja
  • Infektiovahinkoja
  • Tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä sattuneita tapaturmia
  • Hoitolaitoshuoneiston tai laitteiston palon tai muun vastaavan vahingon yhteydessä tapahtuneita vahinkoja
  • Lääkkeen virheellisestä toimittamisesta aiheutuneita vahinkoja[4]
  • Tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneita kohtuuttomia vahinkoja.[5]

KorvausmenettelyMuokkaa

Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskukselta. Se on Suomessa potilasvakuutusta myöntävien vakuutusyhtiöiden yhteistoimintaa hoitava toimielin. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta.

Korvauspäätökseen haetaan muutosta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta.

LähteetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Juha Mikkola, Martti Mikkonen, Iisa Suhonen, Pentti Kallio: Potilasvahinko. Suomen Vakuutusalan Koulutus ja Kustannus, 2004. ISBN 952-9770-78-2.

Aiheesta muuallaMuokkaa