Pooli

Wikimedia-täsmennyssivu

Pooli (engl. pool) on liiketaloudessa yhteiskäyttöisten resurssien varanto tai jaetun vastuun yhteistoimintaryhmä henkilöitä tai yrityksiä. Resurssi voi olla tietokoneen muistia, yrityksen henkilöresursseja, yritysten yhteenliittymä esimerkiksi isossa rakennusprojektissa, vakuutuspooli suurten riskien hajauttamiseksi tai yhteisomistuksen hallitseva ryhmittymä.

Yhteistoimintaryhmistä esimerkki ovat huoltovarmuuskeskuksen alaiset toimialakohtaiset poolit kuten öljypooli, tietoverkkopooli ja graafinen pooli.

Pooli tarkoittaa suomen kielessä myös kiertopistettä, akselin napaa.

Kemiassa poolisuus (engl. polarity) tarkoittaa elektronitiheyden jakautumista molekyylissä niin, että siihen syntyy negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet päät.

Sähköopissa pooli (engl. pole) tarkoittaa sähkökentän tai sähkölaitteen jännitteen pääte- tai kytkentäkohtaa (kohtiota), napaa. Pooli on myös magneettikentän voimakkain kohta, johon kentän voidaan ajatella keskittyvän.

Pooli on analyyttisen funktion sellainen argumentti, jolla se tulee äärettömäksi (napa).

Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Pooli”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.