Poliittinen sihteeri

Poliittinen sihteeri on alkujaan vain ministerin poliittinen avustaja, joka ottaa huomioon päinvastoin kuin virkamiessihteeri myös ministerin, puolueen ja sen kannattajien poliittisen linjan. Poliittiset sihteerit tulivat 1970-luvulla avustamaan ministereitä, mitä pidettiin poliittisina palkkiovirkoina ja yhden lajin puoluetukena. Poliittisten sihteerien määrä lisääntyi, mutta nimitys muutettiin neutraalimmaksi erityisavustajaksi. Osasta erityisavustajia tuli poliittisia valtiosihteereitä.

Ministereillä on tukenaan nykyään kahdenlaisia poliittisia sihteereitä: määräaikaiset valtiosihteerit ja erityisavustajat. Perinteisesti Suomessa varsinaisia valtiosihteereitä ovat olleet valtiovarainministeriön ja ulkoasiainministeriön kansliapäälliköt.

Poliittisen sihteerin nimitys on vakioitunut käyttöön myös korkeakoulu- ja järjestösektorilla, kun ylioppilaskuntien työntekijöitä kutsutaan monin paikoin edelleen poliittisiksi sihteereiksi, kuten koulutuspoliittinen sihteeri tai sosiaalipoliittinen sihteeri.