Avaa päävalikko

Poliittinen historia on tieteenala, joka voi käsitellä esimerkiksi poliittista päätöksentekoa, valtarakenteita, poliittisia ideologioita ja valtiollista päätöksentekoa. Sillä on yhteisiä tutkimusalueita aatehistorian, sosiaalihistorian, taloushistorian ja sotahistorian kanssa. Muihin historia-aineisiin verrattuna poliittisen historian erottaa niistä erityisesti nykyaikaan painottunut näkökulma ja tämän päivän konfliktien juurien tarkastelu lähimenneisyydestä.

Poliittinen historia on kenties perinteisin historiantutkimuksen osa-alue, joka pitkään keskittyi valtiollisen, "poliittisen" tapahtumisen tutkimukseen. Tällöin historiankirjoituksessa keskityttiin poliitikkojen, päättäjien ja hallitsijoiden historiaan. Nykyään "yksityisen" ja "julkisen" välisen rajan madalluttua poliittisen historian tutkimusala on huomattavasti laajentunut – "kaikki on poliittista".lähde?

Sisällysluettelo

Poliittisen historian tutkimus SuomessaMuokkaa

Poliittista historiaa voi opiskella sekä Turun että Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston poliittisen historian professorit ovat Pauli Kettunen ja Kimmo Rentola, Turussa vastaavia virkoja hoitavat Vesa Vares ja Louis Clerc. Muista historia-aineista poiketen poliittinen historia ei näissä yliopistoissa kuulu humanistiseen tiedekuntaan, vaan Helsingissä valtiotieteelliseen ja Turussa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry on Turussa oppiaineen ainejärjestö. P-klubissa yhdistyvät niin valtio-opin kuin poiliittisen historian opiskelijat, mm. yhteisten aineopintojen parissa. Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelijoiden ainejärjestö on Polho ry.

TyöllistyminenMuokkaa

Poliittista historiaa opiskelleet työskentelevät yleensä suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tutkijoina sekä viestinnän ja tuotekehityksen aloilla. Tyypillisiä työtehtäviä ovat suunnittelija, tohtorikoulutettava, tutkija, toimittaja, viestintäasiantuntija ja koulutussuunnittelija.[1][2]

LähteetMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Nevakivi, Jukka & Hentilä, Seppo & Haataja, Lauri: Poliittinen historia: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Finn Lectura, 1993. ISBN 951-8905-69-X.
  • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4283-0.
  • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33241-2.

Aiheesta muuallaMuokkaa